Lý thuyết Chia cho số có một chữ số

Lý thuyết Chia cho số có một chữ số lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có một chữ số bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Chia cho số có một chữ số - Toán lớp 4

a) Ví dụ 1: 128472 : 6 = ?

 Chia cho số có một chữ số

Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

12 chia 6 được 2, viết 2;

2 nhân 6 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0,

Hạ 8’ 8 chia 6 được 1, viết 1;

1 nhân 6 bằng 6; 8 trừ 6 bằng 2, viết 2

Hạ 4, được 24; 24 trừ 24 bằng 0, viết 0

Hạ 7, 7 chia 6 được 1, viết 1

1 nhân 6 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1, viết 1

Hạ 2, được 12, 12 chia 6 bằng 2, viết 2;

2 nhân 6 bằng 12, 12 trừ 12 bằng 0, viết 0

b) Ví dụ 2: Chia theo thứ tự từ trái sang phải:

 Chia cho số có một chữ số

23 chia 5 được 4, viết 4;

4 nhân 5 bằng 20; 23 trừ 20 bằng 3, viết 3

Hạ 0, được 30, 30 chia 5 được 6, viết 6;

6 nhân 5 bằng 30; 30 trừ 30 bằng 0, viết 0.

Hạ 8, 8 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, viết 3

Hạ 5, được 35, 35 chia 5 bằng 7, viết 7

7 nhân 5 bằng 35, 35 trừ 35 bằng 0, viết 0

Hạ 9, 9 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 9 trừ 5 bằng 4, viết 4

Vậy 230859 : 5 = 46171 dư 4

Giải bài tập Chia cho số có một chữ số - Toán 4

Đánh giá bài viết
3 596
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm