Lý thuyết Chia cho số có ba chữ số

Lý thuyết Chia cho số có ba chữ số lớp 4

Lý thuyết Toán lớp 4: Chia cho số có ba chữ số bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 2: Bốn phép tính với các số tự nhiên. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

Chia cho số có ba chữ số Toán lớp 4

Ví dụ 1: 1944 : 162 = ?

Chia cho số có ba chữ số

Vậy 1944 : 162 = 12

Ví dụ 2: 8469 : 241 = ?

Chia cho số có ba chữ số

Vậy 8469 : 241 = 35 dư 34

Ví dụ 3: 41535 : 195 = ?

Chia cho số có ba chữ số

Vậy 41535 : 195 = 213

Ví dụ 4: 80120 : 245 = ?

Chia cho số có ba chữ số

Vậy 80120 : 245 = 327 dư 5

Giải bài tập Chia cho số có ba chữ số - Toán 4

Đánh giá bài viết
11 1.567
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm