Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9

Lý thuyết Dấu hiệu chia hết cho 9

Lý thuyết Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 9 bao gồm ví dụ chi tiết và các dạng bài tập tự luyện cho các em học sinh tham khảo rèn luyện kỹ năng giải Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết. Mời các em cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Ví dụ Dấu hiệu chia hết cho 9

Dấu hiệu chia hết cho 9

2. Dấu hiệu chia hết cho 9 Toán lớp 4

Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

Nếu tổng các chữ số của số A chia 9 còn dư thì số đó chính là số dư khi chia A cho 9.

Giải bài tập Dấu hiệu chia hết cho 9 - Toán 4

Đánh giá bài viết
1 959
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lý thuyết Toán 4 Xem thêm