Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 4 trang 98 Luyện tập

Giải bài tập trang 98 SGK Toán 4: Luyện tập dấu hiệu chia hết cho 9 và dấu hiệu chia hết cho 3 là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải Toán lớp 4 trang 98 bài 1

Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816

a) Số nào chia hết cho 3

b) Số nào chia hết cho 9

c) Số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Phương pháp giải:

*) Tính tổng của các chữ số đã cho:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án

Số 3451 có tổng các chữ số là 3 + 4 + 5 + 1 = 13;

Số 4563 có tổng các chữ số là 4 + 5 + 6 + 3 = 18;

Số 2050 có tổng các chữ số là 2 + 0 + 5 + 0 = 7;

Số 2229 có tổng các chữ số là 2 + 2 + 2 + 9 = 15;

Số 3576 có tổng các chữ số là 3 + 5 + 7 + 6 = 21;

Số 66816 có tổng các chữ số là 6 + 6 + 8 + 1 + 6 = 27.

Do đó:

a) Các số chia hết cho 3 là: 4563 ; 2229 ; 3576 ; 66816.

b) Các số chia hết cho 9 là: 4563 ; 66816.

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 2229 ; 3576.

Giải Toán lớp 4 trang 98 bài 1

Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

Giải bài tập trang 98 SGK Toán 4

Phương pháp giải:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án:

a) Viết chữ số 5 vào ô trống: 945

b) Viết chữ số 2, 5, 8 vào ô trống: 225; 255; 285

c) Viết chữ số 2; 8 vào ô trống: 762; 768

Giải Toán lớp 4 trang 99 bài 3

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Số 13465 không chia hết cho 3

b) Số 70009 chia hết cho 9

c) Số 78435 không chia hết cho 9

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5

Phương pháp giải:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

- Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì không chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9.

- Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Đáp án:

a) Số 13465 có tổng các chữ số là 1 + 3 + 4 + 6 + 5 = 19.

Mà 19 không chia hết cho 3 nên số 13 465 không chia hết cho 3.

b) Số 70 009 có tổng các chữ số là 7 + 0 + 0 + 0 + 9 = 16.

Mà 16 không chia hết cho 9 nên số 70 009 không chia hết cho 9.

c) Số 78 435 có tổng các chữ số là 7 + 8 + 4 + 3 + 5 = 27.

Mà 27 chia hết cho 9 nên số 78 435 chia hết cho 9.

d) Số có tận cùng là 0 thì vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 5.

Ta có kết quả như sau:

a) Đúng

b) Sai

c) Sai

d) Đúng

Giải Toán lớp 4 trang 99 bài 4

Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2

a) Hãy viết ít nhất ba số có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) và chia hết cho 9

b) Hay viết một só có ba chữ số (ba chữ số khác nhau) chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Phương pháp giải:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án:

Các em có thể viết như sau:

a) 612; 621; 162; 126; 261; 216

b) Có thể chọn một trong các số: 102; 120; 201; 210

Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 99 SGK Toán 4: Luyện tập chung dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo giải vở bài tập Toán 4đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
147
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm