Giáo án bài Phép cộng phân số

VnDoc.com xin gửi đến các bạn giáo án điện tử môn Toán lớp 6 bài Phép cộng phân số, mời các bạn cùng tải về sử dụng. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cô và trò trong bài Phép cộng phân số, mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Giáo án điện tử bài Phép cộng phân số

Giáo án Tập hợp các số tự nhiên

Giáo án môn Toán lớp 6 bài Phép nhân phân số

BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

I. Mục tiêu

1) Về kiến thức: Học sinh hiểu và nắm chắc các quy tắc cộng 2 phân số trong 2 trường hợp cùng mẫu và khác mẫu.

2) Về kĩ năng: Biết áp dụng quy tắc vào tìm tổng của hai phân số bất kì.

3) Về thái độ: Rèn luyện tính nghiêm túc, tích cực trong học toán.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1) Chuẩn bị của GV: SGK, phấn màu.

2) Chuẩn bị của HS: SGK, ôn cách cộng 2 số nguyên; nghiên cứu trước Bài 7.

III. Tiến trình bài dạy

1) Kiểm tra bài cũ (8 phút).

Câu hỏi:

HS 2: Nêu các quy tắc cộng hai số nguyên?

2) Dạy nội dung bài mới:

Đánh giá bài viết
22 4.317
Sắp xếp theo

Giáo án điện tử Toán lớp 6

Xem thêm