Giải vở bài tập Toán 4 bài 137: Giới thiệu tỉ số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 137: Giới thiệu tỉ số là lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 61, 62 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh hiểu rõ khái niệm về tỉ số, cách lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại, cách áp dụng vào bài tập thực hành một cách thành thạo. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 61, 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 61 - Câu 1

Viết tỉ số của hai số vào ô trống

a

2

4

5

4

1

b

3

7

4

6

2

a : b

b : a

Đáp án

a

2

4

5

4

1

b

3

7

4

6

2

a : b

2 : 3

4 : 7

5 : 4

4 : 6

1 : 4

b : a

3 : 2

7 : 4

4 : 5

6 : 4

2 : 1

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 62 - Câu 2

Viết tỉ số của hai số và viết sơ đồ minh họa:

a) Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là: ................

Số bạn trai:................

Số bạn gái: ................

b) Số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Tỉ số của số gà trống và số gà mái là................

Số gà trống: ................

Số gà mái: ................

c) Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: ................

Chiều dài: ................

Chiều rộng: ................

a) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Có 3 bạn trai và 5 bạn gái. Tỉ số của số bạn trai và số bạn gái là:

3 : 5 hay 3/5.

Số bạn trai bằng 3/5 số bạn gái.

Số bạn gái bằng 5/3 số bạn trai.

b) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Số gà mái gấp 3 lần số gà trống

Tỉ số của số gà trống và số gà mái là: 3 : 9 hay 3/9 .

Số gà trống bằng 3/9 số gà mái

Số gà mái bằng 9/3 số gà trống.

c) Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Hình chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3m.

Tỉ số của số đo chiều dài và số đo chiều rộng là: 6 : 3 hay 6/3 .

Chiều dài bằng 6/3 chiều rộng.

Chiều rộng bằng 3/6 chiều dài.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 62 - Câu 3

Lớp có 15 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

a) Lớp có tất cả……… học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là: …………

c) Tỉ số của số học snh nam và số học sinh nữ của lớp là: …………

Tóm tắt

Học sinh nữ có: 15 em

Học sinh nam có: 17 em

Bài giải

a) Lớp có tất cả 32 học sinh.

b) Tỉ số của số học sinh nữ và số học sinh của lớp là 15 : 32 hay 15/32

c) Tỉ số của số học sinh nam và số học sinh nữ của lớp là 17 : 15 hay 17/15

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó

Lý thuyết Giới thiệu về tỉ số

Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 4

Ta nói:

- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay \frac{5}{7}

Tỉ số này cho biết số xe tải bằng \frac{5}{7} xe khách.

- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay \frac{7}{5}

Tỉ số này cho biết số xe khách bằng \frac{7}{5} số xe tải

>> Chi tiết: Lý thuyết Toán lớp 4: Giới thiệu tỉ số

Bài tập Giới thiệu tỉ số

Chuyên mục Toán lớp 4 VBT Toán lớp 4 bao gồm lời giải đầy đủ cả năm học cho mỗi bài học. Các đáp án tại đây bám sát chương trình học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách.

Đánh giá bài viết
337 78.535
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm