Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập rút gọn phân số

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập lại cách rút gọn phân số và phân số tối giản. Đồng thời nâng cao kỹ năng giải Toán cho các em học sinh trong các dạng bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Rút gọn phân số

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 114). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập bài 1

Giải Toán lớp 4 Bài 1 trang 114 SGK Toán 4 tập 2 - Luyện tập. Rút gọn các phân số:

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Phương pháp giải:

Cách rút gọn phân số:

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết cho số tự nhiên nào lớn hơn 1.

- Chia tử số và mẫu số cho số đó.

Cứ làm như thế cho đến khi nhận được phân số tối giản (phân số không thể rút gọn được nữa).

Đáp án:

\dfrac{14}{28} = \dfrac{14: 14}{28 : 14}= \dfrac{1}{2};

\dfrac{25}{50} = \dfrac{25 : 25}{50 : 25}= \dfrac{1}{2};

\dfrac{48}{30} = \dfrac{48 : 6}{30 : 6} = \dfrac{8}{5};

\dfrac{81}{54} = \dfrac{81: 9}{54 : 9} = \dfrac{9}{6} = \dfrac{9: 3}{6 : 3} = \dfrac{3}{2}.

Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập bài 2

Giải Toán lớp 4 Bài 2 trang 114 SGK Toán 4 tập 2 - Luyện tập: Trong các phân số dưới đây:

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Phân số nào bằng \dfrac{2}{3}?

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được). Các phân số cùng phân số tối giản thì bằng nhau.

Đáp án:

\dfrac{20}{30}=\dfrac{20 : 10}{30 : 10}=\dfrac{2}{3};

\dfrac{8}{12}=\dfrac{8 : 4}{12 : 4}= \dfrac{2}{3};

\dfrac{8}{9} là phân số tối giản.

Vậy có 2 phân số bằng \dfrac{2}{3}\dfrac{20}{30};\dfrac{8}{12}.

Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập bài 3

Giải Toán lớp 4 Bài 3 trang 114 SGK Toán 4 tập 2 - Luyện tập

Trong các phân số dưới đây phân số nào bằng \dfrac{25}{100}?

Giải bài tập trang 114 SGK Toán 4: Luyện tập rút gọn phân số

Phương pháp giải:

Rút gọn các phân số thành phân số tối giản (nếu được). Các phân số cùng phân số tối giản thì bằng nhau.

Đáp án:

Ta có: \dfrac{25}{100}=\dfrac{25 : 25}{100 :25 }=\dfrac{1}{4};

\dfrac{50}{150}=\dfrac{50 : 50}{150 : 50}=\dfrac{1}{3};

\dfrac{5}{20}=\dfrac{5 :5}{20 :5 }=\dfrac{1}{4};

\dfrac{8}{32}=\dfrac{8 :8}{32:8}=\dfrac{1}{4}.

Vậy các phân số bằng \dfrac{25}{100} là:\dfrac{5}{20};\dfrac{8}{32}.

Toán lớp 4 trang 114 Luyện tập bài 4

Giải Toán lớp 4 Bài 4 trang 114 SGK Toán 4 tập 2 - Luyện tập

Tính (theo mẫu):

a)\dfrac{ 2\times 3\times 5}{3\times 5\times7};

b) \dfrac{ 8\times 7\times 5}{11 \times 8 \times 7};

c) \dfrac{ 19\times 2\times5}{19\times 3\times 5};

Mẫu: a) \dfrac{ 2\times \not{3}\times \not{5}}{\not{3}\times \not{5}\times7} = \dfrac{2} {7}

Chú ý: Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho 3 rồi cùng chia nhẩm cho 5.

Phương pháp giải:

Cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho các thừa số chung.

Đáp án:

b) \dfrac{ \not{8}\times \not{7}\times 5}{11 \times \not{8} \times \not{7}}= \dfrac{5}{11};

c) \dfrac{ \not{19}\times 2\times\not{5}}{\not{19}\times 3\times \not{5}} = \dfrac{2}{3}.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 4: Quy đồng mẫu các phân số

Bài tập luyện tập rút gọn phân số

...............................

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải Vở bài tập Toán 4: Luyện tập Rút gọn phân số hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của Bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
671 200.263
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm