Toán lớp 4 trang 121 Bài 35: Ôn tập hình học Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 121 Bài 35: Ôn tập hình học Kết nối tri thức bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, sẽ giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc cách giải các dạng bài tập hình học tính chu vi diện tích. Sau đây mời các em cùng tham khảo Giải Toán lớp 4 Kết nối tri thức.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 118, 119, 120 Bài 34: Ôn tập phép cộng, phép trừ Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 121 Luyện tập Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 121 Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

Hai kim đồng hồ nào dưới đây tạo thành góc tù?

Toán lớp 4 trang 121 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Hình A: góc nhọn

Hình B: góc tù

Hình C: góc vuông

Hình D: Góc bẹt

Giải Toán lớp 4 trang 121 Bài 2

Nêu tên các góc nhọn, góc vuông, góc tù có trong các hình dưới đây.

Toán lớp 4 trang 121 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

- Góc nhọn đỉnh H, cạnh HK, HG; góc nhọn đỉnh G, cạnh GE, GH.

- Góc vuông đỉnh E, cạnh EG, EK.

- Góc tù đỉnh K, cạnh KH, KE.

Giải Toán lớp 4 trang 121 Bài 3

a) Dùng thước đo góc để đo các góc của hình tứ giác MNPQ.

b) Nêu tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ.

Toán lớp 4 trang 121 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

a) Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ có số đo là 115o

Góc đỉnh N, cạnh NM, NP có số đo là 115o

Góc đỉnh Q, cạnh QM, QP có số đo là 65o

Góc đỉnh P, cạnh PN, PQ có số đo là 65o

b) Tên các cặp góc có số đo bằng nhau của hình tứ giác MNPQ là:

- Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ và góc đỉnh N, cạnh NM, NP

- Góc đỉnh Q, cạnh QM, QP và góc đỉnh P, cạnh PN, PQ

Giải Toán lớp 4 trang 121 Bài 4

Số?

Hình bên có:

a) ..?.. góc nhọn

b) ..?.. góc vuông

c) ..?.. góc tù

Toán lớp 4 trang 121 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Hình bên có:

a) 5 góc nhọn

b) 4 góc vuông

c) 4 góc tù

Toán lớp 4 trang 122 Luyện tập Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 1

Cho hình tứ giác ABCD có góc đỉnh A và góc đỉnh C là góc vuông.

a) Hãy nêu từng cặp cạnh vuông góc với nhau.

b) Hãy nêu từng cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau.

Toán lớp 4 trang 122 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

a) Các cặp cạnh vuông góc với nhau là: AB và AD ; CB và CD

b) Các cặp cạnh cắt nhau và không vuông góc với nhau là: BA và BC; DA và DC

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 2

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD và điểm M trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây.


Toán lớp 4 trang 122 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

b) Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm M và song song với cạnh AD, cắt cạnh CD tại điểm N.

c) Dùng ê ke để kiểm tra xem đoạn thẳng MN có vuông góc với cạnh CD không.

Lời giải:

Ta vẽ như sau:

Toán lớp 4 trang 122 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Đoạn thẳng MN vuông góc với cạnh CD.

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 3

Chọn câu trả lời đúng.

Toán lớp 4 trang 122 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Hình bên được xếp bởi các que tính.

a) Trong hình bên có bao nhiêu hình thoi?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

b) Que tính màu đỏ được xếp song song với que tính màu nào dưới đây?

A. Màu nâu

B. Màu xanh

C. Màu tím

D. Màu da cam

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: C

b) Đáp án đúng là: B

Giải Toán lớp 4 trang 122 Bài 4

Vẽ hình rồi tô màu (theo mẫu)

Toán lớp 4 trang 122 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện theo mẫu.

Toán lớp 4 trang 123 Luyện tập Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 123 Bài 1

Chọn câu trả lời đúng.

a) Hình nào dưới đây là hình bình hành?

Toán lớp 4 trang 123 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

b) Hình nào dưới đây vừa có cặp cạnh song song, vừa có cặp cạnh vuông góc?

Toán lớp 4 trang 123 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

a) Đáp án đúng là: B

Hình hình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

b) Đáp án đúng là: C

Giải Toán lớp 4 trang 123 Bài 2

Số?

a) Cho hình bình hành ABCD như hình bên

Toán lớp 4 trang 123 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

BC = ..?.. cm

DC = ..?.. cm

b) Cho hình thoi MNPQ như hình bên.

Toán lớp 4 trang 123 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

NP = ..?.. cm

PQ = ..?.. cm

QM = ..?.. cm

Lời giải:

a) Hình hình hành có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau

BC = 3 cm

DC = 5 cm

b) Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

NP = 4 cm

PQ = 4 cm

QM = 4 cm

Giải Toán lớp 4 trang 123 Bài 3

Vẽ góc nhọn, góc tù (theo mẫu).

Toán lớp 4 trang 123 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện theo mẫu.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 125 Bài 36: Ôn tập đo lường Kết nối tri thức

.............

Ngoài Toán lớp 4 trang 121 Bài 35: Ôn tập hình học Kết nối tri thức, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
686 208.641
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Kết nối tri thức

    Xem thêm