Toán lớp 4 trang 148: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh nắm bắt được kiến thức về cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này.

Hướng dẫn giải bài Tìm hai số khi biết Tổng và Tỉ số của hai số đó – SGK toán lớp 4 (bài 1, 2, 3, trang 148/SGK Toán 4). Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu đáp án sau đây.

1. Giải toán lớp 4 trang 148 tập 2 Bài 1

Tổng của hai số là 333. Tỉ số của hai số đó là \frac{2}{7}. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 2 phần bằng nhau thì số lớn gồm 7 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Cách 1

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số bé là: 333 : 9 x 2 = 74

Số lớn là: 333 – 74 = 259

Đáp số: Số bé: 74; Số lớn: 259

Cách 2

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

2 + 7 = 9 (phần)

Số lớn là: 333 : 9 x 7 = 259

Số bé là: 333 – 259 = 74

Đáp số: Số lớn: 259; Số lớn: 74

2. Giải toán lớp 4 trang 148 tập 2 Bài 2

Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng \frac{2}{3}số thóc ở kho thứ hai. Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số thóc ở kho thứ hai (đóng vai trò số bé) gồm 2 phần bằng nhau thì số thóc ở kho thứ nhất (đóng vai trò số lớn) gồm 3 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Cách 1

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Giá trị của 1 phần là: 125 : 5 = 25

Số thóc ở kho thứ nhất là:

25 x 3 = 75 (tấn)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 – 75 = 50 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc

Kho 2: 50 tấn thóc

Cách 2

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

Số thóc ở kho thứ hai là:

125 : 5 x 2 = 50 (tấn)

Số thóc ở kho thứ nhất là:

125 – 50 = 75 (tấn)

Đáp số: Kho 1: 75 tấn thóc

Kho 2: 50 tấn thóc

3. Giải toán lớp 4 trang 148 tập 2 Bài 3

Tổng của hai số bằng số lớn nhất có hai chữ số, tỉ số của hai số đó là \frac{4}{5}

Phương pháp giải:

1. Tìm tổng hai số: Số lớn nhất có hai chữ số là 99. Do đó tổng hai số là 99.

2. Vẽ sơ đồ: coi số bé gồm 4 phần bằng nhau thì số lớn gồm 5 phần như thế.

3. Tìm tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

5. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

6. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 4 và bước 5 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có số lớn nhất có 2 chữ số là 99

Ta có sơ đồ sau

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

4 + 5 = 9 (phần)

Số bé là: 99 : 9 x 4 = 44

Số lớn là 99 – 44 = 55

Đáp số: Số bé: 44; Số lớn: 55

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Luyện tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

4. Bài tập Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

5. Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Ví dụ 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là \frac{3}{5}. Tìm hai số đó.

Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Số bé là:

96 : 8 x 3 = 36

Số lớn là:

96 – 36 = 60

Đáp số: Số bé: 36

Số lớn: 60

>> Chi tiết: Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 138: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó.

Đánh giá bài viết
739 232.368
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Kim Ngân Lê
  Kim Ngân Lê

  👍


  Thích Phản hồi 04/04/22
  • Nguyễn Sơn
   Nguyễn Sơn

   yes thanks

   Thích Phản hồi 19:53 04/04

   Giải bài tập Toán 4

   Xem thêm