Toán lớp 4 trang 120: Luyện tập so sánh hai phân số có cùng mẫu số

Toán lớp 4 trang 120 so sánh hai phân số có cùng mẫu số với lời giải chi tiết cho từng bài tập. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức giải các bài tập cách so sánh hai phân số cùng mẫu số, cách nhận biết một phân số lớn hơn hoặc bé hơn 1. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 119: So sánh hai phân số có cùng mẫu số

Giải Toán lớp 4 trang 120 bài 1

So sánh hai phân số:

a) \dfrac{3}{5} và \dfrac{1}{5}

b)\dfrac{9}{10} và \dfrac{11}{10}

c) \dfrac{13}{17} và \dfrac{15}{17}

d)\dfrac{25}{19} và \dfrac{22}{19}

Phương pháp giải:

Trong hai phân số cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Đáp án:

a) \dfrac{3}{5}>\dfrac{1}{5}

b) \dfrac{9}{10}<\dfrac{11}{10}

c) \dfrac{13}{17} < \dfrac{15}{17}

d) \dfrac{25}{19}> \dfrac{22}{19}

Vì đây đều là những phân số có cùng mẫu số. Nên các em so sánh tử số với nhau. Phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Giải Toán lớp 4 trang 120 bài 2

So sánh các phân số sau với 1:

\dfrac{1}{4} ; \dfrac{3}{7}; \dfrac{9}{5}; \dfrac{7}{3}; \dfrac{14}{15} ; \dfrac{16}{16} ; \dfrac{14}{11}

Phương pháp giải:

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1.

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1.

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1.

Đáp án:

Ta có:

\dfrac{1}{4}< 1;

\dfrac{3}{7} < 1;

\dfrac{9}{5}> 1;

\dfrac{7}{3}> 1;

\dfrac{14}{15}< 1;

\dfrac{16}{16}= 1;

\dfrac{14}{11}> 1

Giải Toán lớp 4 trang 120 bài 3

Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a) \dfrac{1}{5}; \dfrac{4}{5}; \dfrac{3}{5}

b) \dfrac{6}{7}; \dfrac{8}{7}; \dfrac{5}{7}

c) \dfrac{8}{9}; \dfrac{5}{9}; \dfrac{7}{9}

d) \dfrac{12}{11}; \dfrac{16}{11}; \dfrac{10}{11}

Hướng dẫn giải

Trong hai phân số cùng mẫu số:

- Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

- Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

- Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Đáp án

a) Vì 1 < 3 < 4 nên ta có:\dfrac{1}{5}< \dfrac{3}{5}< \dfrac{4}{5}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \dfrac{1}{5}; \dfrac{3}{5}; \dfrac{4}{5}.

b) Vì 5 < 6 < 8 nên ta có: \dfrac{5}{7}< \dfrac{6}{7}< \dfrac{8}{7}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:\dfrac{5}{7}; \dfrac{6}{7}; \dfrac{8}{7}.

c) Vì 5 < 7 < 8 nên ta có: \dfrac{5}{9}< \dfrac{7}{9}< \dfrac{8}{9}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \dfrac{5}{9}; \dfrac{7}{9}; \dfrac{8}{9}.

d) Vì 10 < 12 < 16 nên ta có: \dfrac{10}{11}< \dfrac{12}{11}< \dfrac{16}{11}.

Vậy các phân số viết theo thứ tự từ bé đến lớn là: \dfrac{10}{11}; \dfrac{12}{11}; \dfrac{16}{11}.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 122: So sánh hai phân số khác mẫu số

Bài tập So sánh hai phân số có cùng mẫu số

....................

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
247 60.366
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm