Toán lớp 4 trang 84, 85 Nhân với 10, 100, 1000,.. Cánh diều

Toán lớp 4 trang 84, 85 Nhân với 10, 100, 1000,.. Cánh diều Có đáp án tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh nắm được cách nhân với 10, 100. 100. Mời các bạn tham khảo giải Toán lớp 4 Cánh Diều.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 83 Luyện tập Cánh Diều

Toán lớp 4 trang 84 Bài 1 Cánh Diều

Tính nhẩm:

Toán lớp 4 trang 84 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

5 × 10 = 50

5 × 100 = 500

5 × 1 000 = 5 000

32 × 10 = 320

32 × 100 = 3 200

32 × 1 000 = 32 000

183 × 10 = 1 830

183 × 100 = 18 300

183 × 1 000 = 183 000

307 × 10 = 3 070

560 × 100 = 56 000

105 × 1 000 = 105 000

Toán lớp 4 trang 85 Bài 2 Cánh Diều

Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm (theo mẫu):

Toán lớp 4 trang 85 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

3 × 50 = 3 × 5 × 10 = 15 × 10 = 150

3 × 200 = 3 × 2 × 100 = 6 × 100 = 600

2 × 4 000 = 2 × 4 × 1 000 = 8 × 1 000 = 8 000

4 × 300 = 4 × 3 × 100 = 12 × 100 = 1 200

3 × 7 000 = 3 × 7 × 1 000 = 21 × 1 000 = 21 000

9 × 70 = 9 × 7 × 10 = 63 × 10 = 630

5 × 300 = 5 × 3 × 100 = 15 × 100 = 1 500

6 × 2 000 = 6 × 2 × 1 000 = 12 × 1 000 = 12 000

Toán lớp 4 trang 85 Bài 3 Cánh Diều

Vận dụng các tính chất của phép nhân để tính nhẩm:

Toán lớp 4 trang 85 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Lời giải:

20 × 70 = 20 × 7 × 10 = 140 × 10 = 1 400

40 × 40 = 40 × 4 × 10 = 160 × 10 = 1 600

300 × 40 = 300 × 10 × 4 = 3 000 × 4 = 12 000

600 × 30 = 600 × 10 × 3 = 6 000 × 3 = 18 000

2 000 × 30 = 2 000 × 3 × 10 = 6 000 × 10 = 60 000

3 000 × 60 = 3 000 × 10 × 6 = 30 000 × 6 = 180 000

Toán lớp 4 trang 85 Bài 4 Cánh Diều

Một cửa hàng xếp được các cuốn sổ ghi chép vào trong các thùng, mỗi thùng chứa được 1 000 cuốn sổ. Hỏi 43 thùng như vậy chứa được tất cả bao nhiêu cuốn sổ ghi chép?

Lời giải:

43 thùng như vậy chứa được số cuốn sổ ghi chép là:

1 000 × 43 = 43 000 (cuốn sổ)

Toán lớp 4 trang 85 Bài 5 Cánh Diều

Trò chơi “Tính nhẩm”.

Toán lớp 4 trang 85 Bài 2 Cánh Diều

Lời giải:

Em có thể đố bạn một số phép tính như sau:

Đố bạn 336 × 100 = ?

336 × 100 = 33 600

Đố bạn 2 616 × 1 000 = ?

2 616 × 1 000 = 2 616 000

Đố bạn 27 × 10 = ?

27 × 10 = 270

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 Luyện tập chung trang 86 Cánh diều

Ngoài Toán lớp 4 trang 84, 85 Nhân với 10, 100, 1000,.. Cánh diều. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ lời giải Toán lớp 4 Cánh DiềuVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Đánh giá bài viết
99 9.481
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Cánh diều

    Xem thêm