Giải vở bài tập Toán 4 bài 91: Ki - lô - mét vuông

Giải vở bài tập Toán 4 bài 91: Ki - lô - mét vuông là lời giải trang 9 Vở bài tập Toán tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em biết cách đọc, viết đúng các số đo diện tích theo đơn vị ki-lô-mét vuông. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 1

Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki - lô - mét vuông

Hai nghìn không trăm chín mươi ki - lô - mét vuông

921 km2

324 000 km2

Phương pháp giải:

Để đọc hoặc viết các số đo diện tích ta đọc hoặc viết số đo trước, sau đó đọc hoặc viết tên đơn vị đo diện tích.

Đáp án

Đọc

Viết

Bốn trăm hai mươi lăm ki - lô - mét vuông

425 km2

Hai nghìn không trăm chín mươi ki - lô - mét vuông

2090 km2

Chín trăm hai mươi mốt ki - lô-mét vuông

921 km2

Ba trăm hai mươi tư nghìn ki - lô - mét vuông

324 000 km2

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

9m2 = …..dm2

600dm2 = …m2

4m2 25dm2 = …. dm2

500cm2 =….dm2

3km2 = ……….. m2

5 000 000m2 = …..km2

Phương pháp giải:

Dựa vào cách chuyển đổi : 1km2 = 1000000m2 ;

1m2 = 100dm2 ; 1dm2 = 100cm2

Đáp án

9m2 = 900dm2

600dm2 = 6m2

4m2 25dm2 = 425 dm2

500cm2 = 5dm2

3km2 = 3 000 000 m2

5 000 000m2 = 5 km2

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 3

Người ta xây khu công nghiệp trên một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 5 km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu công nghiệp đó bằng bao nhiêu ki – lô – mét vuông?

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

Tóm tắt:

Giải vở bai tập Toán 4

S = a × b = ?

Bài giải

Diện tích khu công nghiệp là:

5 × 2 = 10 (km2)

Đáp số: 10 km2

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 9 - Bài 4

Đánh dấu (x) vào ô trống đặt dưới số đo thích hợp để chỉ:

a) Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng:

4 dm2

2500cm2

4m2

b) Diện tích của Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2011) khoảng:

3329 cm2

3329 dm2

3329 km2

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức thực tế để dự đoán diện tích của trang sách hoặc diện tích của Thủ đô Hà Nội.

Đáp án

a) Diện tích của một trang sách Toán 4 khoảng: Chọn 4dm2

b) Diện tích của Thủ đô Hà Nội (theo số liệu năm 2011) khoảng: Chọn 3329km2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 92: Luyện tập Ki - lô - mét vuông

Giải vở bài tập Toán 4 bài 91: Ki - lô - mét vuông có phương pháp giải và lời giải chi tiết cho từng dạng bài tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập cách giải các dạng toán về quy đổi số đo độ dài ki lô mét vuông, toán có lời văn và các dạng bài tập tương ứng Giải bài tập SGK Toán 4: Ki-lô-mét vuông  hệ thống lại các kiến thức Toán 4 chương 3: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
232 43.753
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm