Toán lớp 4 trang 9, 10: Các số có sáu chữ số - Luyện tập

Toán lớp 4 trang 9, 10 phần Giải bài tập 1, 2, 3, 4 SGK Toán 4: Các số có sáu chữ số - Luyện tập các số có sáu chữ số. Lời giải bài tập Toán 4 chi tiết này sẽ giúp các em dễ dàng hiểu được quan hệ giữa đơn vị các hàng liền kề, viết và đọc các số có tới sáu chữ số, kỹ năng làm bài chính xác khi thực hiện các bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

I. Toán lớp 4 trang 9, 10 Các số có sáu chữ số

Hướng dẫn giải bài CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 9, 10) chi tiết đáp án như sau:

Giải Toán lớp 4 trang 9 bài 1

Viết theo mẫu:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 SGK Toán 4

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 9, 10 SGK Toán 4

Viết số: 523453

Đọc số: Năm trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi ba.

Giải Toán lớp 4 trang 9 bài 2

Viết theo mẫu

Viết sốTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
425671425671Bốn trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi mốt
369815
579623
Bảy trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm mười hai

Phương pháp giải

- Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

- Các chữ số từ phải sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, ...

Đáp án:

Viết sốTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
425671425671Bốn trăm hai mươi lăm nghìn sáu trăm bảy mươi mốt
369815369815Ba trăm sáu mươi chín nghìn tám trăm mười lăm
579623579623Năm trăm bảy mươi chín nghìn sáu trăm hai mươi ba
786612786612Bảy trăm tám mươi sáu nghìn sáu trăm mười hai

Giải Toán lớp 4 trang 10 bài 3

Đọc các số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Phương pháp giải

Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

Đáp án:

96 315 đọc là: Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm

796 315 đọc là: Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm

106 315 đọc là: Một trăm linh sáu nghìn ba trăm mười lăm

106 827 đọc là: Một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mưới bảy.

Giải Toán lớp 4 trang 10 bài 4

Viết các số sau:

a) Sáu mươi ba nghìn một trăm mười lăm;

b) Bảy trăm hai mươi ba nghìn chín trăm ba mươi sáu;

c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi nghìn ba trăm bảy mươi hai;

Phương pháp giải

Dựa vào cách đọc rồi viết các số đã cho. Khi viết số ta viết các chữ số từ hàng cao đến hàng thấp.

Đáp án:

a) 63 115

b) 723 936

c) 943 103

d) 860 372

II. Toán lớp 4 trang 10 Luyện tập

Hướng dẫn giải bài LUYỆN TẬP của CÁC SỐ CÓ SÁU CHỮ SỐ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 10)

Giải Toán lớp 4 trang 10 bài 1 Luyện tập

Viết theo mẫu:

Viết sốTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
653267653267Sáu trăm năm mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy
425301
Bảy trăm hai mươi tám nghìn ba trăm linh chín
425736

Phương pháp giải

- Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ trái sang phải, hay từ hàng cao tới hàng thấp.

- Các chữ số từ phải sang trái lần lượt thuộc hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, ...

Đáp án:

Viết sốTrăm nghìnChục nghìnNghìnTrămChụcĐơn vịĐọc số
653267653267Sáu trăm năm mươi ba nghìn hai trăm sáu mươi bảy
425301425301Bốn trăm hai mươi lăm nghìn ba trăm linh một
728309728309Bảy trăm hai mươi tám nghìn ba trăm linh chín
425736425736Bốn trăm hai mươi lăm nghìn bảy trăm ba mươi sáu

Giải Toán lớp 4 trang 10 bài 2 Luyện tập

a) Đọc các số sau: 2453 ; 65 243 ; 762 543 ; 53 620.

b) Cho biết chữ số 5 ở mỗi số trên thuộc hàng nào.

Đáp án:

a) 2453 đọc là: Hai nghìn bốn trăm năm mươi ba.

65 243 đọc là: Sáu mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi ba.

762 543 đọc là: Bảy trăm sáu mươi hai nghìn năm trăm bốn mươi ba.

53 620 đọc là: Năm mươi ba nghìn sáu trăm hai mươi.

b) Chữ số 5 ở 2453 trên thuộc hàng thuộc hàng chục.

Chữ số 5 ở 65 243 trên thuộc hàng thuộc hàng nghìn.

Chữ số 5 ở 762 543 trên thuộc hàng thuôc hàng trăm.

Chữ số 5 ở 53 620 trên thuộc hàng thuộc hàng chục nghìn.

Giải Toán lớp 4 trang 10 bài 3 Luyện tập

Viết các số sau:

a) Bốn nghìn ba trăm;

b) Hai mươi bốn nghìn ba trăm mười sáu;

c) Hai mươi bốn nghìn ba trăm linh một;

d) Một trăm tám mươi nghìn bảy trăm mười lăm;

e) Ba trăm linh bảy nghìn bốn trăm hai mươi mốt;

g) Chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín.

Phương pháp giải

Dựa vào cách đọc rồi viết các số đã cho. Khi viết số ta viết các chữ số từ hàng cao đến hàng thấp.

Đáp án:

a) 4300

b) 24 316

c) 24 301

d) 180 715

e) 307 421

g) 999 999

Giải Toán lớp 4 trang 10 bài 4 Luyện tập

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; ... ; ... ; ....
b) 350 000 ; 360 000 ; 370 000 ; ... ; ... ; ...
c) 399 000 ; 399 100 ; 399 200 ; ... ; ... ; ...
d) 399 940 ; 399 950 ; 399 960 ; ... ; ... ; ...
e) 456 784; 456 785; 456 786 ; ... ; ... ; ....

Phương pháp giải

Dựa vào các số đã cho để xác định quy luật của dãy số đó, từ đó ta tìm được các số tiếp theo.

Ví dụ dãy a: hai số liền nhau hơn (hoặc kém) nhau 100 000 đơn vị.

Đáp án:

a) 300 000 ; 400 000 ; 500 000 ; 600 000 ; 700 000 ; 800 000.
b) 350 000 ; 360 000 ; 370 000 ; 380 000 ; 390 000 ; 400 000.
c) 399 000 ; 399 100 ; 399 200 ; 399 300 ; 399 400 ; 399 500.
d) 399 940 ; 399 950 ; 399 960 ; 399 970 ; 399 980 ; 399 990.
e) 456 784; 456 785; 456 786; 456 787; 456 788; 456 789.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 11, 12 SGK Toán 4: Hàng và lớp

III. Bài tập Các số có sáu chữ số lớp 4

Trên đây là toàn bộ lời giải Toán lớp 4 trang 9, 10 Các số có sáu chữ số và phần Luyện tập để các em học sinh ôn tập, củng cố lại toàn bộ kiến thức, các dạng bài tập về cấu tạo số, viết số theo hàng trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị, điền số thích hợp theo dãy số.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
138 29.191
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán 4 Xem thêm