Toán lớp 4 trang 25: Giây, thế kỉ

Giải bài tập trang 25, 26 SGK: Luyện tập giây, thế kỉ giúp các em học sinh nắm được mối quan hệ giữa giây và phút, thế kỉ và năm; cách chuyển đổi đơn vị đo thời gian giữa giây và phút, thế kỉ và năm. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải tương ứng với từng bài tập SGK Toán 4.

ÔN LẠI LÝ THUYẾT GIÂY, THẾ KỈ LỚP 4

a) Giây: 1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

b) Thế kỉ: 1 thế kỉ = 100 năm

Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I)

Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II)

Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III)
...
Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI)

>> Tham khảo: Lý thuyết Giây, thế kỉ Toán lớp 4

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài GIÂY, THẾ KỈ (bài 1, 2, 3 SGK trang 25)

Giải toán lớp 4 trang 25 - bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút = ... giây 2 phút = ... giây

60 giây = ... phút 7 phút = ... giây

1/3 phút = ... giây 1 phút 8 giây = ... giây

b) 1 thế kỉ = ...năm 5 thế kỉ =...năm

100 năm = .....thế kỉ 9 thế kỉ =....năm

1/2 thế kỉ = ...năm 1/5 thế kỉ = ....năm

Phương pháp giải

Dựa vào các cách chuyển đổi:

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = 100 năm

Đáp án:

a) 1 phút = 60 giây 2 phút = 120 giây 1/3 phút = 20 giây

60 giây = 1 phút 7 phút = 420 giây 1 phút 8 giây = 68 giây

b) 1 thế kỉ = 100 năm 5 thế kỉ = 500 năm 1/2 thế kỉ = 50 năm

100 năm = 1 thế kỉ 9 thế kỉ = 900 năm 1/5 thế kỉ = 20 năm

Giải toán lớp 4 trang 25 - bài 2

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ nào?

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Phương pháp giải

- Từ năm 1 đến năm 100 là thế kỉ một (thế kỉ I).

- Từ năm 101 đến năm 200 là thế kỉ hai (thế kỉ II).

- Từ năm 201 đến năm 300 là thế kỉ ba (thế kỉ III).

...............

- Từ năm 1901 đến năm 2000 là thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX).

- Từ năm 2001 đến năm 2100 là thế kỉ hai mươi mốt (thế kỉ XXI).

Đáp án:

a) Bác Hồ sinh năm 1890. Bác Hồ sinh vào thế kỉ mười chín (thế kỉ XIX)

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

b) Cách mạng tháng Tám thành công vào năm 1945. Năm đó thuộc thế kỉ hai mươi (thế kỉ XX)

c) Bà Triệu lãnh đạo khởi nghĩa chống quân Đông Ngô năm 248. Năm đó thuộc thế kỉ ba (thế kỉ III)

Giải toán lớp 4 trang 25 - bài 3

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay được bao nhiêu năm?

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ nào? Tính đến nay được bao nhiêu năm?

Đáp án:

a) Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long vào năm 1010. Năm đó thuộc thế kỉ mười một (thế kỉ XI). Tính từ năm 1010 đến nay là năm 2016 được: 2016 – 1010 = 1006 (năm).

b) Ngô Quyền đánh tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938. Năm đó thuộc thế kỉ mười (thế kỉ X). Tính từ năm 938 đến nay là năm 2016 được: 2016 – 938 = 1078 (năm).

Hướng dẫn giải tiết LUYỆN TẬP bài GIÂY, THẾ KỈ (bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK Toán lớp 4 trang 26)

Giải toán lớp 4 trang 26 - bài 1

a) Kể tên những tháng có: 30 ngày; 31 ngày; 28 (hoặc 29) ngày.

b) Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày

Các năm không nhuận thì tháng hai chỉ có 28 ngày.

Hỏi: Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

Đáp án:

a) Những tháng có 30 ngày là: tháng 4; tháng 6; tháng 9; tháng 11.

Những tháng có 31 ngày là: tháng 1; tháng 3; tháng 5; tháng 7; tháng 8; tháng 10; tháng 12.

Tháng có 28 (hoặc 29) ngày là tháng 2.

b) Năm nhuận có 266 ngày. Năm không nhuận có 365 ngày.

Giải toán lớp 4 trang 26 - bài 2

3 ngày =... giờ 1/3 ngày = ... giờ 3 giờ 10 phút = ... giờ

4 giờ = .... phút 1/4 giờ = .... giờ 2 phút 5 giây = ... giây

8 phút = ... giây 1/2 phút = ... giây 4 phút 20 giây = ... giây

Phương pháp giải

Dựa vào các cách chuyển đổi:

1 giờ = 60 phút

1 phút = 60 giây

Đáp án:

3 ngày = 72 giờ 1/3 ngày = 8 giờ 3 giờ 10 phút = 190 giờ

4 giờ = 240 phút 1/4 giờ = 6 giờ 2 phút 5 giây = 125 giây

8 phút = 480 giây 1/2 phút = 30 giây 4 phút 20 giây = 260 giây

Giải toán lớp 4 trang 26 - bài 3

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ nào?

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm nào? Năm đó thuộc thế kỉ nào?

Đáp án:

a) Quang Trung đại phá quân Thanh vào năm 1789. Năm đó thuộc thế kỉ mười tám (thế kỉ XVIII).

b) Lễ kỉ niệm 600 năm ngày sinh của Nguyễn Trãi được tổ chức vào năm 1980. Như vậy, Nguyễn Trãi sinh năm: 1980 – 600 = 1380.

Năm đó thuộc thế kỉ mười bốn (thế kỉ XIV).

Giải toán lớp 4 trang 26 - bài 4

Trong cuộc thi chạy 600m, Nam chạy hết 1/4 phút, Bình chạy hết 1/5 phút. Hỏi ai chạy nhanh hơn và nhanh hơn mấy giây?

Phương pháp giải

Đổi các số đo về cùng đơn vị đo là giây rồi so sánh kết quả với nhau. Bạn nào chạy hết ít thời gian hơn thì bạn đó chạy nhanh hơn.

Đáp án:

Ta có:

1/4 phút = 15 giây

1/5 phút = 12 giây

Vì 12 giây < 15 giây

Nên Bình chạy nhanh hơn Nam. Và nhanh hơn số giây là: 15 – 12 = 3 giây Đáp số: 3 giây

Giải toán lớp 4 trang 26 - bài 5

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải SGK Toán 4, trang 25, 26

a) Đồng hồ chỉ

A. 9 giờ 8 phút

B. 8 giờ 40 phút

C. 8 giờ 45 phút

D. 9 giờ 40 phút

b) 5kg 8g = ?

A. 58g

B. 508g

C. 5008g

D. 580g

Phương pháp giải

a) Quan sát đồng hồ để tìm thời gian trên đồng hồ.

b) Dựa vào cách đổi: 1kg = 1000g.

Cách giải:

a) Đồng hồ chỉ 8 giờ 40 phút.

Khoanh vào B.

b) Ta có: 1kg = 1000g nên 5kg = 5000g.

Do đó: 5kg 8g = 5kg + 8g = 5000g + 8g = 5008g.

Vậy: 5kg 8g = 5008g.

Khoanh vào C.

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 27, 28 SGK Toán 4: Tìm số trung bình cộng

Như vậy VnDoc hướng dẫn chi tiết các bạn Giải bài tập trang 25, 26 SGK Toán 4: Luyện tập giây, thế kỉ. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải vở bài tập Toán 4 bài 21: Luyện tập Giây, thế kỉ hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Tham khảo bài giải bài tập Toán 4 khác:

Đánh giá bài viết
196 77.888
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm