Toán lớp 4 trang 147: Giới thiệu tỉ số

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 4: Giới thiệu về tỉ số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán lớp 4 này sẽ giúp các em học sinh hiểu được nội dung khái niệm về tỉ số, cách lập tỉ số của hai đại lượng cùng loại, cách áp dụng vào bài tập thực hành một cách thành thạo. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 144, 145 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài Tỉ số – Một số bài toán liên quan đến tỉ số – SGK Toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 trang 147/SGK Toán 4). Các đáp án chi tiết từng bài tập bám sát chương trình học để các em học sinh so sánh đối chiếu với kết quả bài làm của mình.

1. Toán lớp 4 trang 147 Bài 1

Viết tỉ số của a và b biết:

a) a = 2

b = 3

b) a = 7

b = 4

c) a = 6

b = 2

d) a = 4

b = 10

Phương pháp giải:

Tỉ số của a và b là a: b hay\dfrac{a}{b}(b khác 0).

Đáp án

a) Tỉ số của 2 và 3 là 2 : 3 hay \dfrac{2}{3}.

b) Tỉ số của 7 và 4 là 7 : 4 hay \dfrac{7}{4}.

c) Tỉ số của 6 và 2 là 6: 2 hay \dfrac{6}{2}.

d) Tỉ số của 4 và 10 là 4 : 10 hay \dfrac{4}{10}.

2. Toán lớp 4 trang 147 Bài 2

Trong hộp có 2 bút đỏ và 8 bút xanh.

a) Viết tỉ số của số bút đỏ và số bút xanh

b) Viết tỉ số của số bút xanh và số bút đỏ

Đáp án:

a) Tỉ số của bút đỏ và bút xanh là \frac{2}{8}

b) Tỉ số của bút xanh và bút đỏ là \frac{8}{2}

3. Toán lớp 4 trang 147 Bài 3

Trong một tổ có 5 bạn trai và 6 bạn gái

a) Viết tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ

b) Viết tỉ số của số bạn gái và số bạn trai của cả tổ

Đáp án:

Tổng số bạn của cả tổ là: 5 + 6 = 11 (bạn)

a) Tỉ số của số bạn trai và số bạn của cả tổ là: \frac{5}{11}

b) Tỉ số của số bạn gái và số bạn của cả tổ là: \frac{6}{11}

4. Toán lớp 4 trang 147 Bài 4

Trên bãi có 20 con bò và có số trâu bằng \dfrac{1}{4} số bò. Hỏi trên bài đó có mấy con trâu?

Phương pháp giải:

Để tìm số trâu ta đi tìm\dfrac{1}{4}của 20 con. Để tìm \dfrac{1}{4} của 20 con ta lấy 20 nhân với \dfrac{1}{4}, sau đó ghi thêm đơn vị vào kết quả.

Đáp án

Số trâu ở trên bãi cỏ là: 20 : 4 = 5 (con)

Đáp số: 5 con trâu

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 148 SGK Toán 4: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

5. Lý thuyết Giới thiệu về tỉ số

Ví dụ 1: Một đội xe có 5 xe tải và 7 xe khách

Giải bài tập trang 147 SGK Toán 4

Ta nói:

- Tỉ số của số xe tải và số xe khách là 5 : 7 hay \frac{5}{7}

Tỉ số này cho biết số xe tải bằng \frac{5}{7} xe khách.

- Tỉ số của số xe khách và số xe tải là 7 : 5 hay \frac{7}{5}

Tỉ số này cho biết số xe khách bằng \frac{7}{5} số xe tải

>> Chi tiết: Lý thuyết Toán lớp 4: Giới thiệu tỉ số

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 137: Giới thiệu tỉ số.

Chuyên mục Toán lớp 4 VBT Toán lớp 4 bao gồm lời giải đầy đủ cả năm học cho mỗi bài học. Các đáp án tại đây bám sát chương trình học. Các em học sinh có thể lựa chọn lời giải phù hợp cho từng bộ sách.

Đánh giá bài viết
461 111.165
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm