Giải vở bài tập Toán 4 bài 141: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 4 bài 141: Luyện tập chung Tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó là lời giải trang 67, 68 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 có đáp án đầy đủ chi tiết giúp học sinh luyện tập cách giải bài toán Tìm hai số khi biết tổng và tỉ, cách vận dụng giải đúng các bài toán dạng này. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết để học cách giải Toán lớp 4 nhanh nhất.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 67 - Câu 1

Viết tỉ số vào ô trống:

a

3

2m

4kg

3l

4 giờ

1m2

b

8

5m

9kg

7l

5 giờ

3m2

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

Phương pháp giải

Tỉ số của a : b hay \frac ab ( khác 0).

Đáp án

a

3

2m

4kg

3l

4 giờ

1m2

b

8

5m

9kg

7l

5 giờ

3m2

Tỉ số của a và b

3/8

2/5

4/9

3/7

4/5

1/3

Tỉ số của b và a

8/3

5252

9/4

7/3

5/4

3/1

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 67 - Câu 2

Hai túi gạo cân nặng 54kg. Túi thứ nhất cân nặng bằng \frac45 túi thứ hai. Hỏi mỗi túi cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: coi số gạo của túi thứ nhất (đóng vai trò số bé) gồm 4 phần bằng nhau thì số gạo của túi thứ hai (đóng vai trò số lớn) gồm 5 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số lớn hoặc lấy tổng hai số trừ đi số bé).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước.

Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 5 = 9 (phần)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ nhất là:

54 : 9 × 4 = 24 (kg)

Số ki-lô-gam gạo trong túi thứ hai là:

54 : 9 × 5 = 30 (kg)

Đáp số: Túi thứ nhất: 24kg

Túi thứ hai: 30 kg

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 68 - Câu 3

Viết số thích hợp vào ô trống:

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số thứ nhất

Số thứ hai

Phương pháp giải:

Tìm hai số theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Đáp án

Tổng

360

392

1692

11 256

Tỉ số

1 : 7

5 : 9

19 : 17

123 : 45

Số thứ nhất

45

140

893

8241

Số thứ hai

315

252

799

3015

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 68 - Câu 4

Hình vuông có cạnh là 3m. Hình chữ nhật có chiều rộng là 3m và chiều dài là 5m. Tìm tỉ số của diện tích hình vuông và diện tích hình chữ nhật.

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích các hình theo các công thức :

+) Diện tích hình vuông = cạnh × cạnh.

+) Diện tích hình chữ nhật = chiều dài × chiều rộng.

- Tìm tỉ số diện tích hai hình dựa vào định nghĩa: Tỉ số của a : b hay \frac ab ( khác 0).

Bài giải

Diện tích hình vuông là:

3 × 3 = 9 (m2)

Diện tích hình chữ nhật là:

5 × 3 = 15 (m2)

Tỉ số diện tích hình vuông và hình chữ nhật là:

9 : 15 hay \frac9{15}hay \frac35

Đáp số: \frac9{15} hay \frac35

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 142: Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Toán lớp 4 trang 149: Luyện tập chung.

Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 và nắm chắc lý thuyết Toán 4 hơn mà không cần sách giải. Bên cạnh đó, các em có thể luyện tập thêm các bài tập Toán lớp 4; Trắc nghiệm Toán lớp 4 đầy đủ.

Đánh giá bài viết
476 96.256
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Nguyen Win
  Nguyen Win

  bài 1 có cái 5252 là 5/2 chắc bậy tuy ko hiểu nhưung vẫn cho 5 sao 😁

  Thích Phản hồi 04/04/22

  Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

  Xem thêm