Giải vở bài tập Toán 4 bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 98 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh ôn tập các dạng bài tập về phép cộng, trừ, nhân chia phân số, quy đồng phân số, dạng toán có lời văn, ôn tập cuối học kì 2. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 162: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98 Câu 1

Viết phân số thích hợp vào ô trống:

a)

Giải vở bài tập Toán 4

b.

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

a) Số bị trừ = Hiệu + Số trừ; Số trừ = Số bị trừ - Hiệu; Hiệu = Số bị trừ - Số trừ.

b) Tích = Thừa số x Thừa số; Thừa số = Tích : Thừa số đã biết.

Đáp án

a)

Giải vở bài tập Toán 4

b.

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98 Câu 2

 Tính:

a) \displaystyle {2 \over 3} + {5 \over 9} - {3 \over 4}=............

b) \displaystyle {2 \over 7}:{2 \over 3} - {1 \over 7}=.............

c) \displaystyle {2 \over 5} \times {1 \over 4}:{3 \over 8}=.............

Phương pháp giải:

- Biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia thì ta tính lần lượt từ trái sang phải.

- Biểu thức có các phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì ta thực hiện tính phép nhân, phép chia trước, thực hiện tính phép cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \displaystyle {2 \over 3} + {5 \over 9} - {3 \over 4} = {{6} \over 9}+ {5 \over 9}- {3 \over 4}\displaystyle ={{11} \over 9} - {3 \over 4} ={{44} \over 36} - {27 \over 36} = {{17} \over {36}}

b) \displaystyle {2 \over 7}:{2 \over 3} - {1 \over 7} = {2 \over 7} \times {3 \over 2} - {1 \over 7}\displaystyle ={3 \over 7} - {1 \over 7}={2 \over 7}

c)\displaystyle {2 \over 5} \times {1 \over 4}:{3 \over 8} = {2 \over 5} \times {1 \over 4} \times {8 \over 3} \displaystyle =\dfrac{2\times 1 \times 8}{5 \times 4\times 3}=\dfrac{2\times 1 \times 2\times 4}{5 \times 4\times 3}= {4 \over {15}}

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98 Câu 3

Người ta cho vòi nước chảy vào bể chưa có nước, giờ thứ nhất chảy được \frac27 bể; giờ thứ hai chảy tiếp được \frac27 bể.

a) Hỏi sau hai giờ vòi nước chảy vào được mấy phần bể?

b) Nếu đã dùng hết một lượng nước bằng \frac13 bể thì số nước còn lại là mấy phần bể?

Phương pháp giải:

- Số nước chảy vào bể sau 2 giờ = số nước chảy vào bê giờ thứ nhất + số nước chảy vào bê giờ thứ hai.

- Số nước còn lại = số nước ban đầu có trong bể - số nước đã dùng.

Tóm tắt

Giờ thứ nhất chảy: \frac27 bể

Giờ thứ hai chảy: \frac27 bể

a) Sau hai giờ chảy:….? Bể

b) Dùng hết \frac13 bể

Còn lại:…? bể

Bài giải

a) Sau hai giờ vòi nước chảy được là:

\displaystyle {2 \over 7} + {2 \over 7} = {4 \over 7} (bể)

b) Số nước còn lại trong bể là:

\displaystyle {4 \over 7} - {1 \over 3} = {5 \over {21}} (bể)

Đáp số:

a) Sau hai giờ chảy: \frac47bể

b) Nước còn \frac5{21} bể

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 98 Câu 4

Điền dấu >, <, =

\displaystyle {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5}\;...\;{4 \over 5} \times 5

Phương pháp giải:

Lần lượt tính giá trị biểu thức ở hai vế rồi so sánh kết quả với nhau.

Đáp án

Ta có: \displaystyle {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} = {{16} \over 5}

\displaystyle {4 \over 5} \times 5 = {{20} \over 5}

\displaystyle {{16} \over 5} < {{20} \over 5}.

Vậy \displaystyle {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} < {4 \over 5} \times 5.

Giải vở bài tập Toán 4 bài 163: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về phép cộng trừ nhân chia phân số, tính giá trị biểu thức với phân số, so sánh các phép tính với phân số, giải toán có lời văn về phân số, ôn tập Toán lớp 4 chương 6 Ôn tập cuối năm, chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 2 lớp 4.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 170: Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) hay đề thi học kì 2 lớp 4 được tải nhiều nhất năm nay.

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
387 78.172
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

Xem thêm