Vở bài tập Toán lớp 4 bài 97 Phân số và phép chia số tự nhiên

Giải vở bài tập Toán 4 bài 97: Phân số và phép chia số tự nhiên trang 16 Vở bài tập Toán 4 tập 2 giúp các em biết thương của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên có thể viết thành một phân số, cách giải các bài tập liên quan đến phân số. Mời các em cùng tham khảo lời giải.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 96: Phân số

Toán lớp 4 bài 97 phần Hướng dẫn giải bài tập trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2 bao gồm 4 câu hỏi và bài tập tự luyện. Các đáp án chi tiết từng bài tập bám sát chương trình học để các em học sinh so sánh đối chiếu với kết quả bài làm của mình. Các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn con em mình học tập tại nhà theo các hướng dẫn sau đây:

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 bài 97 Câu 1

Viết thương số dưới dạng phân số (theo mẫu)

Mẫu: 4 : 7 = \frac{4}{7} 3 : 8 = … 5 : 11 = …

7 : 10 = … 1 : 15 = … 14 : 21 = …

Phương pháp giải:

Thương của phép chia số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Đáp án và hướng dẫn giải

Mẫu:

4:7=\frac{4}{7}

3:8=\frac{3}{8}

5:11=\frac{5}{11}

7:10=\frac{7}{10}

1:15=\frac{1}{15}

14:21=\frac{14}{21}

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 bài 97 Câu 2

Viết phân số dưới dạng thương rồi tính (theo mẫu)

Mẫu: \frac{18}{6}=18:6=3

\frac{42}{7}=...... \frac{72}{9}=..... \frac{99}{11}=....

\frac{115}{23}=.... \frac{150}{25}=......

Phương pháp giải:

Viết phân số dưới dạng phép chia rồi tính giá trị của phép chia đó.

Đáp án và hướng dẫn giải

Mẫu: \frac{18}{6}=18:6=3

\frac{42}{7}= 42:7=6

\frac{72}{9}=72:9=8

\frac{99}{11}=99:11=9

\frac{115}{23}=115:23 =5

\frac{150}{25}=150:25=6

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 bài 97 Câu 3

Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu bằng 1 (theo mẫu):

Mẫu 8 = \frac{8}{1}

5 =.… 12 =.… 1 =.… 0 =....

Phương pháp giải:

Mọi số tự nhiên có thể viết thành một phân số là số tự nhiên đó và có mẫu số bằng 1.

Đáp án

Mẫu: 8=\frac{8}{1}

5=\frac{5}{1} ;

12=\frac{12}{1};

1=\frac{1}{1} ;

0=\frac{0}{1}

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 bài 97 Câu 4

Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người. Hỏi mỗi người nhận được bao nhiêu phần của cái bánh?

Phương pháp giải:

Có 3 cái bánh như nhau, chia đều cho 6 người nên để tìm số phần bánh mỗi người nhận được ta lấy 3 chia cho 6, sau đó viết phép chia dưới dạng phân số và rút gọn ta được kết quả cuối cùng.

Đáp án

Bài giải

Ta có thể làm như sau:

Chia mỗi cái bánh thành 6 phần bằng nhau. Lần lượt đưa cho mỗi người một phần tức là \frac{1}{6} cái bánh, sau đó chia 3 lần như vậy thì mỗi người được 3 phần hay \frac{3}{6}=\frac{1}{2} cái bánh.

Đáp số: Mỗi người được \frac{1}{2} cái bánh

hoặc có thể làm như sau:

Mỗi người nhận được số phần của cái bánh là:

3 : 6 = \frac{3}{6} (cái bánh)

Đáp số: \frac{3}{6} cái bánh.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 98: Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo)

Bài tập Phân số và phép chia số tự nhiên

.............

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
374 74.091
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm