Vở bài tập Toán lớp 4 bài 157: Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo)

Giải bài tập Toán 4 bài 157: Ôn tập các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) là lời giải trang 89, 90 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án đầy đủ, chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các bài tập về cộng trừ nhân chia với các số tự nhiên, giải Toán có lời văn, tính nhanh. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89, 90 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 89 Câu 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Giải bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính rồi điền Đ hoặc S vào chỗ trống.

Đáp án

Giải bài tập Toán 4

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 89 Câu 2

Tính

a) 39275 - 306 × 25 =

b) 6720 : 120 + 25 × 100 =

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước, thực hiện các phép cộng, trừ sau.

Đáp án

a) 39275 - 306 × 25 = 39275 - 7650

= 31625

b) 6720 : 120 + 25 × 100 = 56 + 2500

= 2556

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 90 Câu 3

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 25 × 34 × 4 =

b) 128 × 93 + 128 × 7 =

c) 57 × 63 - 47 × 63 =

Phương pháp giải:

Vận dụng tính chất giao hoán hoặc kiến thức về một số nhân với một tổng hoặc một hiệu để tính nhanh.

Đáp án

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34

= 100 × 34

= 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7)

= 128 × 100

= 12800

c) 57 × 63 - 47 × 63 = 63 × (57 - 47)

= 63 × 10

= 630

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 90 Câu 4

Cô giáo mua 20 quyển truyện và một số bút làm phần thưởng cho học sinh. Biết rằng giá tiền trung bình mỗi quyển truyện là 15 000 đồng, Số tiền mua bút bằng \frac13 số tiền mua truyện. Hỏi cô giáo mua phần thưởng hết bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Tìm số tiền cô giáo dùng để mua 20 quyển truyện.

- Tìm số tiền cô giáo dùng mua bút.

- Tính tổng số tiền cô giáo cần dùng để mua truyện và bút.

Bài giải

Số tiền mua truyện là:

15000 × 20 = 300000 (đồng)

Số tiền mua bút là:

300000 : 3 = 100000 (đồng)

Số tiền mua bút và truyện là:

300000 + 100000 = 400000 (đồng)

Đáp số: 400000 đồng

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 158: Ôn tập về biểu đồ

Ngoài giải bài tập Toán 4 SGK, VnDoc đã cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 nhằm giúp các bạn học tốt môn Toán hơn. Mời các bạn tham khảo bài tập các sách tương ứng trong chương trình hoc:

Các em học sinh tham khảo đầy đủ đề thi học kì 2 lớp 4 các môn học của các trường Tiểu học trên cả nước chi tiết tại VnDoc.com.

Đề thi học kì 2 lớp 4 Tải nhiều

Đánh giá bài viết
318 79.461
Sắp xếp theo

Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

Xem thêm