Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải vở bài tập Toán 4 bài 145: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 4 bài 145: Luyện tập chung là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 73, 74 có đáp án chi tiết giúp các em học sinh ôn tập các dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ, tìm hai số khi biết hiệu và tỉ của 2 số. Mời các em học sinh cùng tham khảo.

>> Bài trước: Giải vở bài tập Toán 4 bài 144: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Bài tập Toán lớp 4 bài 145 là phần Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 73, 74 Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2. Toàn bộ lời giải bám sát chương trình học. Các em học sinh cùng so sánh đối chiếu với bài làm của mình sau đây.

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 73 Câu 1

Tổng của hai số 150. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là \frac46 .

b) Tỉ số của hai số đó là \frac23.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ biểu diễn số lớn và số bé dựa vào tỉ số của hai số.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng hai số trừ đi số bé, …).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án

a) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau:

4 + 6 = 10 (phần)

Số lớn là:

150 : 10 × 6 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số: Số lớn là 90

Số bé là 60

b) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau

2 + 3 = 5 (phần)

Số lớn là:

150 : 5 × 3 = 90

Số bé là:

150 – 90 = 60

Đáp số : Số lớn là 90

Số bé là 60

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 73 Câu 2

Hiệu của hai số là 20. Tìm hai số đó biết:

a) Tỉ số của hai số đó là 6 : 2

b) Số lớn gấp 3 lần số bé.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ biểu diễn số lớn và số bé dựa vào tỉ số của hai số.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp lại thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án

a) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

6 – 2 = 4 (phần)

Số lớn là:

20 : 4 × 6 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

Số bé là 10

b) Tóm tắt:

Giải vở bài tập Toán 4

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau:

3 – 1 = 2 (phần)

Số lớn là:

20 : 2 × 3 = 30

Số bé là:

30 – 20 = 10

Đáp số: Số lớn là 30

Số bé là 10

Vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 73 Câu 3

Viết tỉ số vào ô trống:

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

Tỉ số của b và a

Đáp án

a

3

10

6

2

b

5

20

10

6

Tỉ số của a và b

3/5

10/20

6/10

2/6

Tỉ số của b và a

5/3

20/10

10/6

6/2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 146: Luyện tập chung (tiếp theo)

Bài tập về tổng tỉ và hiệu tỉ

Giải vở bài tập Toán 4 bài 145: Luyện tập chung bao gồm lời giải và phương pháp giải chi tiết các câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải các dạng toán về tổng tỉ, hiệu tỉ, vẽ sơ đồ giải bài toán hiệu tỉ, tổng tỉ của 2 số, hệ thống lại các kiến thức toàn bộ chương 5 lớp 4. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 và nắm chắc lý thuyết Toán 4, luyện tập đầy đủ Trắc nghiệm Toán lớp 4.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4 trang 152: Luyện tập chung.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
331
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm