Toán lớp 4 trang 152: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 152 SGK Toán 4: Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài toán Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết các hướng dẫn giải bài Luyện tập Chung - SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, trang 152/SGK Toán 4) mà VnDoc đã chuẩn bị.

Giải Toán 4 trang 152 bài Luyện tập chung Câu 1

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hiệu số

Tỉ của hai số

Số bé

Số bé

15

2/3

 

 

36

1/4

 

 

Phương pháp giải:

1. Dựa vào tỉ số của hai số để biểu diễn số lớn và số bé bằng một số phần bằng nhau.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Hiệu số

Tỉ của hai số

Số bé

Số bé

15

2/3

30

45

36

1/4

12

48

Giải Toán 4 trang 152 bài Luyện tập chung Câu 2

Hiệu của hai số là 738. Tìm hai số đó biết rằng số thứ nhất giảm 10 lần thì được số thứ hai.

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi số thứ hai (vai trò là số bé) gồm 1 phần thì số thứ nhất (vai trò là số lớn) gồm 10 phần như thế.

2. Tìm hiệu số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy hiệu hai số chia cho hiệu số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy số bé cộng với hiệu của hai số ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ sau:

Giải bài tập trang 152 SGK Toán 4

Theo sơ đồ, ta có hiệu số phần bằng nhau là:

10 – 1 = 9 (phần)

Số thứ nhất là: 738 : 9 = 82

Số thứ hai là: 82 x 10 = 820

Đáp số: Số thứ nhất: 820

Số thứ hai: 82

Giải Toán 4 trang 152 bài Luyện tập chung Câu 3

Có 10 túi gạo nếp và 12 túi gạo tẻ cân nặng tất cả là 220 kg. Biết rằng số gạo trong mỗi túi đều cân nặng bằng nhau. Hỏi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo mỗi loại?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số túi gạo.

- Tính số ki-lô-gam gạo có trong một túi.

- Tính số gạo mỗi loại ta lấy số ki-lô-gam gạo có trong một túi nhân với số bao gạo tương ứng.

Đáp án:

Tổng số túi gạo nếp và gạo tẻ là:

10 + 12 = 22 (túi)

Số gạo trong mỗi túi nặng:

220 : 22 = 10 (kg)

Số gạo nếp là:

10 x 10 = 100 (kg)

Số gạo tẻ là:

10 x 12 = 120 (kg)

Đáp số: 100 kg gạo nếp

120 kg gạo tẻ

Giải Toán 4 trang 152 bài Luyện tập chung Câu 4

Quãng đường từ nhà an đến trường học dài 840m gồm hai đoạn đường (xem hình vẽ), đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách bằng \frac35 đoạn đường từ hiệu sách đến trường học. Tính độ dài mỗi đoạn đường đó?

Giải bài tập trang 152 SGK Toán 4

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ: Coi đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách (vai trò là số bé) gồm 3 phần bằng nhau thì đoạn đường từ hiệu sách đến trường học (vai trò là số lớn) gồm 5 phần như thế.

2. Tìm tổng số phần bằng nhau.

3. Tìm giá trị của một phần bằng cách lấy tổng hai số chia cho tổng số phần bằng nhau.

4. Tìm số bé (lấy giá trị một phần nhân với số phần của số bé).

5. Tìm số lớn (lấy tổng trừ đi số bé ...).

Chú ý: Bước 3 và bước 4 có thể gộp thành một bước; có thể tìm số lớn trước rồi tìm số bé sau.

Đáp án:

Ta có sơ đồ mới:

Toán lớp 4 trang 152

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3 + 5 = 8 (phần)

Đoạn đường từ nhà An đến hiệu sách là:

840 : 8 x 3 = 315 (m)

Đoạn đường từ hiệu sách đến trường dài:

840 – 315 = 525 (m)

Đáp số: Từ nhà An đến trường: 525m

Từ nhà An đến hiệu sách: 315m

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 153 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp theo)

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 143: Luyện tập Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
519 63.929
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm