Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các dạng Toán đã học trong toàn bộ chương trình học môn Toán lớp 4. Mời các em cùng tham khảo chi tiết hướng dẫn giải bài Luyện Tập Chung – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176-177/SGK Toán 4).

Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 bài 1

BÀI 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 176/SGK Toán 4)

Diện tích của bốn tỉnh (theo số liệu năm 2003) được cho trong bảng sau:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4

Hãy nêu các tỉnh có diện tích theo thứ tự từ bé đến lớn.

Đáp án:

Các tỉnh có diện tích xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Kon tum; Lâm Đồng; Gia Lai; Đắk Lắk

Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 bài 2

BÀI 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 177 SGK Toán 4)

Tính:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4

Đáp án:

Các em tính như sau:

a) Chọn mẫu số chung là 10

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4

Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 bài 3

Bài 3: (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 177 SGK Toán 4)

Tìm x:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4

Đáp án:

Các em tính như sau:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4

Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 bài 4

Bài 4: (Hướng dẫn giải bài tập số 4 trang 177 SGK Toán 4)

Tìm ba số tự nhiên liên tiếp biết tổng của ba số đó là 84.

Đáp án:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4

Nhìn vào sơ đồ, ta có:

Ba lần số thứ nhất bằng:

84 – (1 +1 + 1) = 81

Số thứ nhất là:

84 : 3 = 27

Số thứ hai là:

27 + 1 = 28

Số thứ ba là:

28 + 1 = 29

Đáp số: 27, 28, 29

Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 bài 5

Bài 5: (Hướng dẫn giải bài tập số 5 trang 177 SGK Toán 4)

Bố hơn con 30 tuổi. Tuổi con bằng 1/6 tuổi bố. Tính tuổi của mỗi người.

Đáp án:

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 4

Hiệu số phần bằng nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi con là:

30 : 5 = 6 (tuổi)

Tuổi bố là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: Con: 6 tuổi

Bố: 36 tuổi

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 177 SGK Toán 4: Luyện tập chung (tiếp)

Ngoài giải bài tập Toán 4 SGK, VnDoc còn cung cấp giải vở bài tập Toán 4 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 4, mời các bạn xem bài viết Giải vở bài tập Toán 4 bài 172: Luyện tập chung chương 6.

Đánh giá bài viết
332 76.397
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm