Toán lớp 4 trang 87 Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 87 Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó Kết nối tri thức với lời giải chi tiết bám sát chương trình học sẽ giúp các em học sinh hiểu được cách tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó. Cùng tham khảo ngay giải Toán lớp 4 Kết nối tri thức.

Toán lớp 4 trang 87 Hoạt động Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 87 Bài 1

Mẹ đem ra chợ bán 80 quả trứng vịt và trứng gà, trong đó trứng gà nhiều hơn trứng vịt 10 quả. Hỏi mẹ đem ra chợ bán bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?

Hướng dẫn:

- Tìm hai lần số quả trứng vịt = tổng - hiệu

- Số quả trứng vịt mẹ bán = hai lần số quả trứng vịt : 2

- Số quả trứng gà mẹ bán = tổng - số quả trứng vịt mẹ bán.

Lời giải:

Tóm tắt

Toán lớp 4 trang 87 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Bài giải

Hai lần số quả trứng vịt là:

80 – 10 = 70 (quả)

Mẹ đem ra chợ bán số quả trứng vịt là:

70 : 2 = 35 (quả)

Mẹ đem ra chợ bán số quả trứng gà là:

80 – 35 = 45 (quả)

Đáp số: Trứng gà: 45 quả

Trứng vịt: 35 quả

Giải Toán lớp 4 trang 87 Bài 2

Mai hơn em Mi 3 tuổi. Năm nay tổng số tuổi của hai chị em là 15 tuổi. Hỏi năm nay Mai mấy tuổi, em Mi mấy tuổi?

Toán lớp 4 trang 87 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn:

- Tìm hai lần số tuổi của em Mi = tổng - hiệu

- Tuổi của em Mi = hai lần số tuổi của em Mi : 2

- Tuổi của Mai = tổng - tuổi của em Mi

Lời giải:

Tóm tắt

Toán lớp 4 trang 87 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Bài giải

Hai lần số tuổi của em Mi là:

15 – 3 = 12 (tuổi)

Tuổi của em Mi là:

12 : 2 = 6 (tuổi)

Tuổi của Mai là:

15 – 6 = 9 (tuổi)

Đáp số: Mai: 9 tuổi

Mi: 6 tuổi

Toán lớp 4 trang 87 Luyện tập Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 87 Bài 1

Một lớp học võ dân tộc có 40 bạn tham gia, trong đó số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 10 bạn. Hỏi lớp học võ đó có bao nhiêu bạn nữ, bao nhiêu bạn nam?

Toán lớp 4 trang 87 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Hướng dẫn:

- Tìm hai lần số bạn nữ = tổng - hiệu

- Số bạn nữ = hai lần số bạn nữ : 2

- Số bạn nam = tổng - số bạn nữ

Lời giải:

Tóm tắt

Toán lớp 4 trang 87 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Bài giải

Hai lần số bạn nữ là:

40 – 10 = 30 (bạn)

Lớp học võ đó có số bạn nữ là:

30 : 2 = 15 (bạn)

Lớp học võ đó có số bạn nam là:

40 – 15 = 25 (bạn)

Đáp số: Nữ: 15 bạn

Nam: 25 bạn

Giải Toán lớp 4 trang 87 Bài 2

Khối lớp Bốn tổ chức hai đợt cho 175 học sinh đi tham quan các làng nghề truyền thống, đợt thứ nhất nhiều hơn đợt thứ hai 15 bạn. Hỏi mỗi đợt có bao nhiêu học sinh đi tham quan làng nghề truyền thống.

Hướng dẫn: 

- Tìm hai lần số học sinh đợt 2 = tổng - hiệu

- Số học sinh đợt 2 = hai lần số  học sinh đợt 2 : 2

- Số học sinh đợt 1 = tổng - số học sinh đợt 2

Lời giải:

Tóm tắt

Toán lớp 4 trang 87 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Bài giải

Hai lần số học sinh đợt 2 là:

175 – 15 = 160 (bạn)

Số học sinh đợt 2 là:

160 : 2 = 80 (bạn)

Số học sinh đợt 1 là:

175 – 80 = 95 (bạn)

Đáp số: Đợt 1: 95 bạn

Đợt 2: 80 bạn

Giải Toán lớp 4 trang 87 Bài 3

Một hình chữ nhật có chu vi là 40 cm và chiều dài hơn chiều rộng 4 cm. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Hướng dẫn:

- Tìm nửa chu vi hình chữ nhật

- Tìm hai lần chiều rộng rồi tìm chiều rộng

- Tìm chiều dài = nửa chu vi - chiều rộng

Lời giải:

Tóm tắt

Toán lớp 4 trang 87 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Bài giải

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

40 : 2 = 20 (cm)

Hai lần chiều rộng hình chữ nhật là:

20 – 4 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

16 : 2 = 8 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

20 – 8 = 12 (cm)

Đáp số: Chiều dài: 12 cm

Chiều rộng: 8 cm

Giải Toán lớp 4 trang 87 Bài 4

Hai số lẻ liên tiếp có tổng là 20. Tìm hai số lẻ liên tiếp đó.

Hướng dẫn:

- Tìm 2 lần số lẻ thứ nhất rồi tìm số lẻ thứ nhất

- Tìm số lẻ thứ hai = tổng - số lẻ thứ nhất

Lời giải:

Hai số lẻ liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị.

Hai lần số lẻ thứ nhất là:

20 – 2 = 18

Số lẻ thứ nhất là:

18 : 2 = 9

Số lẻ thứ hai là:

20 – 9 = 11

Vậy hai số lẻ cần tìm là 9; 11.

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 88 Bài 26: Luyện tập chung Kết nối tri thức

Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải

 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hai lần số bé là:

70 - 10 = 60

Số bé là:

60 : 2 = 30

Số lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40

Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2

Cách thứ hai:

 Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Hai lần số lớn là:

70 + 10 = 80

Số lớn là:

80 : 2 = 40

Số bé là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40

Số bé: 30 .

Nhận xét:

Số lớn = (Tổng+ Hiệu) : 2

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

>> Lý thuyết Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Trắc nghiệm Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó Kết nối tri thức

Ngoài Toán lớp 4 trang 87 Bài 25: Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó Kết nối tri thức, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
668 242.742
5 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Sơn Nguyễn
  Sơn Nguyễn

  WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

  Thích Phản hồi 24/11/21
  • Nguyễn Võ Truyền
   Nguyễn Võ Truyền

   000022224444666688810101010

   Thích Phản hồi 15:43 25/06
   • Nguyễn Võ Truyền
    Nguyễn Võ Truyền

    666666666666666666888888888888888999999999999999997777777777777222222222222214443367675455455456454 wooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooô

    Thích Phản hồi 15:45 25/06
    • Nguyễn Võ Truyền
     Nguyễn Võ Truyền

     👾🎃👿👹💩👻💀👽😈😅😂😊😃😄😆😄😂😁😰😊.

     Thích Phản hồi 15:54 25/06
     • Nguyễn Võ Truyền
      Nguyễn Võ Truyền

      năm nay em 9 tuổi. toán 99999999999999👌👈👊👐

      Thích Phản hồi 16:19 25/06

      Toán lớp 4 Kết nối tri thức

      Xem thêm