Toán lớp 4 trang 136: Luyện tập

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Luyện tập phép chia phân số bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập lại những kiến thức căn bản của phép chia phân số cách thực hiện phép chia 2 phân số trong các dạng bài tập. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Hướng dẫn giải bài Luyện tập phép chia phân số – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 136)

ÔN LẠI LÝ THUYẾT:

  • Phép chia phân số:

Để thực hiện phép chia hai phân số, ta làm như sau: Lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

  • Phép nhân phân số:

Để thực hiện phép nhân hai phân số, ta làm như sau: Lấy tử số của phân số thứ nhất nhân với tử số của phân số thứ hai và mẫu số của phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai.

Giải Toán lớp 4 trang 136 Bài 1

Tính rồi rút gọn:

a) \dfrac{3}{5} : \dfrac{3}{4}      \dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{10}      \dfrac{9}{8} : \dfrac{3}{4}

b) \dfrac{1}{4} : \dfrac{1}{2}       \dfrac{1}{8} : \dfrac{1}{6}    \dfrac{1}{5} : \dfrac{1}{10}

Phương pháp giải:

Muốn chia hai phân số ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.

Đáp án

a) +)\dfrac{3}{5} \times \dfrac{3}{4}=\dfrac{3}{5} \times \dfrac{4}{3}=\dfrac{3 \times 4}{5 \times 3} = \dfrac{4}{5}

+) \dfrac{2}{5} : \dfrac{3}{10}=\dfrac{2}{5} \times \dfrac{10}{3} = \dfrac{2\times 10}{5 \times 3}= \dfrac{2 \times 5\times 2}{ 5 \times 3}= \dfrac{4}{3}

+) \dfrac{9}{8} : \dfrac{3}{4}=\dfrac{9}{8} \times \dfrac{4}{3} = \dfrac{9\times 4}{8 \times 3}= \dfrac{3 \times 3 \times 4}{4 \times 2 \times 3}= \dfrac{3}{2}

b) +) \dfrac{1}{4} : \dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{4} \times \dfrac{2}{1} = \dfrac{1\times 2}{ 4\times 1}= \dfrac{ 1\times 2 }{ 2\times 2\times 1}= \dfrac{1}{2}

+) \dfrac{1}{8} : \dfrac{1}{6}=\dfrac{1}{8} \times \dfrac{6}{1} = \dfrac{1\times 6}{ 8\times 1}= \dfrac{1 \times 3 \times 2}{ 4\times 2 \times 1}= \dfrac{3}{4}

+) \dfrac{1}{5} : \dfrac{1}{10}=\dfrac{1}{5} \times \dfrac{10}{1} = \dfrac{1\times 10}{ 5 \times 1 }= \dfrac{ 1\times 5 \times 2}{ 5 \times 1 }= 2

Giải Toán lớp 4 trang 136 Bài 2

Tìm x:

a) \dfrac{3}{5} \times x =\dfrac{4}{7}

b) \dfrac{1}{8}:x = \dfrac{1}{5}

Phương pháp giải:

a) x ở vị trí thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

b) x ở vị trí số chia. Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Đáp án

a) \dfrac{3}{5} \times x = \dfrac{4}{7}

x =\dfrac{4}{7} : \dfrac{3}{5}

x =\dfrac{20}{21}

b) \dfrac{1}{8}:x = \dfrac{1}{5}

x = \dfrac{1}{8}:\dfrac{1}{5}

x = \dfrac{5}{8}

Giải Toán lớp 4 trang 136 Bài 3

Tính:

Tính rồi nêu nhận xét về hai phân số và kết quả:

a) \dfrac{2}{3} \times \dfrac{3}{2} ;

b) \dfrac{4}{7} \times \dfrac{7}{4} ;

c)\dfrac{1}{2}\times \dfrac{2}{1}

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Đáp án

a)\dfrac{2}{3}\times \dfrac{3}{2}=\dfrac{2 ×3 }{3×2}=1

b) \dfrac{4}{7}\times \dfrac{7}{4}=\dfrac{4 ×7 }{7×4}=1

c) \dfrac{1}{2}\times \dfrac{2}{1}=\dfrac{2 ×1}{1×2}=1

Nhận xét:

- Ở mỗi phép nhân, hai phân số đó là hai phân số đảo ngược nhau.

- Tích của hai phân số đảo ngược luôn bằng 1.

Giải Toán lớp 4 trang 136 Bài 4

Một hình bình hành có diện tích \frac{2}{5} m2, chiều cao \frac{2}{5} m. Tính độ dài đáy của hình đó?

Đáp án:

Độ dài đáy của hình bình hành dài số mét là:

Độ dài đáy của hình bình hành là:

\dfrac{2}{5}: \dfrac{2}{5}=1\;(m)

Đáp số: 1 (m)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 137 SGK Toán 4: Luyện tập phép chia phân số (tiếp theo)

Bài tập Phép chia phân số lớp 4

Giải bài tập trang 136 SGK Toán 4: Luyện tập Phép chia phân số bao gồm lời giải chi tiết các phần và các bài luyện tập cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về phép chia phân số, cách thực hiện phép chia phân số, bài toán có lời văn, hệ thống lại các kiến thức môn Toán lớp 4 chương 4, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 2 lớp 4. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm Giải vở bài tập SGK Toán 4: Luyện tập Phép chia phân số hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
467 78.882
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm