Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 26

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 26 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 26 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 26

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nào dưới đây không phải là phân số tối giản?

A. \frac{{124}}{{231}} B. \frac{8}{9} C. \frac{{13}}{{26}} D. \frac{{16}}{{15}}

Câu 2: Nhân cả tử và mẫu của phân số \frac{{45}}{{250}} với bao nhiêu để được phân số có mẫu số bằng 100?

A. 10 B. 4 C. 2 D. 8

Câu 3: Tính rồi rút gọn \frac{{45}}{6} \times \frac{{112}}{{25}} được kết quả là:

A. \frac{{150}}{{5040}} B. \frac{{5040}}{{150}} C. \frac{5}{{168}} D. \frac{{168}}{5}

Câu 4: Giá trị của X thỏa mãn X \times 6 = \frac{5}{7} - \frac{1}{{14}} là:

A. X = \frac{{10}}{7} B. X = \frac{{22}}{7} C. X = \frac{{1}}{12} D. X = \frac{3}{{28}}

Câu 5: Phân số lớn nhất trong các phân số \frac{5}{{12}};\,\,\,\frac{9}{8};\,\,\,\,\frac{{17}}{3};\,\,\,\,\frac{{22}}{9}là:

A. \frac{5}{{12}} B. \frac{9}{8} C. \frac{{17}}{3} D. \frac{{22}}{9}

II. Phần tự luận

Bài 1: Tìm 8 phân số mà mỗi phân số đều nhỏ hơn 1 và có mẫu số chung là 8.

Bài 2: Viết phân số \frac{{35}}{{64}} thành tổng của các phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau.

Bài 3: Tìm phân số biết tổng của tử số và mẫu số bằng 245 và tử số bằng 2/5 mẫu số.

Bài 4: Có ba cửa hàng bán một số gạo. Cửa hàng thứ nhất bán \frac{4}{{15}} số gạo, cửa hàng thứ hai bán \frac{3}{{20}}số gạo, cửa hàng thứ ba bán bằng 1/3 tổng số gạo cửa hàng thứ nhất và thứ hai bán được. Hỏi trung bình mỗi cửa hàng bán được bao nhiêu số gạo?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 26

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C C D D C

II. Phần tự luận

Bài 1:

Các phân số nhỏ hơn 1 và có mẫu số chung bằng 8 là:

\frac{0}{8};\,\,\frac{1}{8};\,\,\,\frac{2}{8};\,\,\,\frac{3}{8};\,\,\,\frac{4}{8};\,\,\,\frac{5}{8};\,\,\,\frac{6}{8};\,\,\,\frac{7}{8}

Bài 2:

Vì 64 là số chia hết cho các số 32, 2, 1 nên phân tích tử số thành 35 = 32 + 2 + 1

Tổng của các phân số của tử số là 1 và mẫu số khác nhau là:

\frac{{35}}{{64}} = \frac{{32 + 2 + 1}}{{64}} = \frac{{32}}{{64}} + \frac{2}{{64}} + \frac{1}{{64}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{{32}} + \frac{1}{{64}}

Bài 3:

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 5 = 7 (phần)

Tử số là:

245 : 7 x 2 = 70

Mẫu số là:

245 – 70 = 175

Phân số cần tìm là: \frac{{70}}{{175}}

Đáp số: \frac{{70}}{{175}}

Bài 4:

Cửa hàng thứ ba bán được số gạo là:

\left( {\frac{4}{{15}} + \frac{3}{{20}}} \right):3 = \frac{5}{{36}}(số gạo)

Trung bình mỗi cửa hàng bán được số gạo là:

\left( {\frac{4}{{15}} + \frac{3}{{20}} + \frac{5}{{36}}} \right):3 = \frac{5}{{27}}(số gạo)

Đáp số: \frac{5}{{27}}số gạo

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 4.131
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm