Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 22 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về phân số, rút gọn phân số, quy đồng phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 1

Mẫu số chung nhỏ nhất của các phân số Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22 là: …………..

Câu 2

Quy đồng mẫu số hai phân số Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22 được Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22và ……..

Câu 3

Trong các phân số: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22phân số lớn nhất là: …

Câu 4

Số thích hợp khác 0 điền vào chỗ chấm để: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22 là: …

Câu 5

Trong các phân số: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22 thì phân số Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22bé hơn phân số...

Câu 6

So sánh: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: …

Câu 7

An vẽ hai hình vuông bằng nhau. An chia hình vuông thứ nhất thành 4 phần bằng nhau rồi An tô màu 3 phần. An chia hình vuông thứ hai thành 12 phần bằng nhau. Vậy An cần tô màu ... phần ở hình thứ hai để diện tích phần đã tô màu ở hai hình bằng nhau.

Câu 8

Viết phép chia 18 : 54 thành phân số rồi rút gọn phân số này ta được phân số tối giản là: …

Câu 9

Phân số 1/3 lớn hơn và bé hơn 2/3 sao cho tử số và mẫu số bé nhất có thể là phân số: …

Câu 10

Trong các hình dưới đây, hình có số phần được tô màu chiếm hơn 3/4 tổng diện tích mỗi hình là hình ...

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22

Câu 11

Cho các phân số: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22. Trình bày chi tiết cách sắp xếp các phân số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

Câu 12

Tìm một phân số biết rằng trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 21 và tử số kém mẫu số 4 đơn vị.

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 22 gồm 12 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 4 Phân số chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 4.884
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm