Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 4 trang 64, 65, 66 Phép cộng, phép trừ Cánh diều

Toán lớp 4 trang 64, 65, 66 Phép cộng, phép trừ Cánh diều bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán lớp 4 sách Cánh Diều. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 61, 62 Em vui học toán Cánh diều

Toán lớp 4 trang 65 Bài 1

Tính:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

Cộng hoặc trừ chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 65 Bài 2

Đặt tính rồi tính:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

Cộng hoặc trừ chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Toán lớp 4 trang 65 Bài 3

a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau

Cộng hoặc trừ chữ số thẳng cột lần lượt từ phải sang trái

Lời giải:

a) Thực hiện phép cộng rồi thử lại bằng phép trừ:

7 235 + 2 345 = 9 580

Thử lại: 9 580 – 2 345 = 7 235

2 456 + 638 = 3 094

Thử lại: 3 094 – 638 = 2 456

b) Thực hiện phép trừ rồi thử lại bằng phép cộng:

8 928 – 572 = 8 356

Thử lại: 8 356 + 572 = 8 928

7 592 – 67 = 7 525

Thử lại: 7 525 + 67 = 7 592

Toán lớp 4 trang 65 Bài 4

Tính nhẩm:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

Ví dụ: 20 000 + 70 000 = ?

Nhẩm: 2 chục nghìn + 7 chục nghìn = 9 chục nghìn

Viết 20 000 + 70 000 = 90 000

Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Lời giải:

20 000 + 70 000

Nhẩm: 2 chục nghìn + 7 chục nghìn = 9 chục nghìn

Vậy: 20 000 + 70 000 = 90 000

7 000 – 5000

Nhẩm: 7 nghìn – 5 nghìn = 2 nghìn

Vậy: 7 000 – 5000 = 2 000

16 000 + 2 000

Nhẩm: 16 nghìn + 2 nghìn = 18 nghìn

Vậy: 16 000 + 2 000 = 18 000

600 000 + 300 000

Nhẩm: 6 trăm nghìn + 3 trăm nghìn = 9 trăm nghìn

Vậy: 600 000 + 300 000 = 900 000

500 000 – 300 000

Nhẩm: 5 trăm nghìn – 3 trăm nghìn = 2 trăm nghìn

Vậy: 500 000 – 300 000 = 200 000

920 000 – 20 000

Nhẩm: 2 chục nghìn – 2 chục nghìn = 0

9 trăm 2 chục nghìn – 2 chục nghìn = 9 trăm nghìn

Vậy: 920 000 – 20 000 = 900 000

Toán lớp 4 trang 65 Bài 5

Tính giá trị của mỗi biểu thức sau:

Toán lớp 4 trang 65 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

Biểu thức chỉ có chứa phép cộng trừ hoặc nhân chia ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải

Biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện lần lượt phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải:

313 – (107 + 206) = 313 – 313 = 0

6 000 – (2 700 + 300) = 6 000 – 3 000 = 3 000

4 480 + 2 496 – 1 596 = 4 480 + 900 = 5 380

Toán lớp 4 trang 66 Bài 6

Ở một tỉnh, năm 2019 có 116 771 số thuê bao Internet. Năm 2020, tăng thêm 26 033 số thuê bao so với năm 2019. Hỏi vào năm 2020, tỉnh đó có bao nhiêu thuê bao Internet?

Toán lớp 4 trang 66 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

Số thuê bao Internet năm 2020 bằng số thuê bao Internet năm 2019 cộng với 26 033 thuê bao

Lời giải:

Vào năm 2020, tỉnh đó có số thuê bao Internet là:

116 771 + 26 033 = 142 804 (số thuê bao)

Đáp số: 142 804 số thuê bao

Toán lớp 4 trang 66 Bài 7

Đồng hồ công-tơ-mét của một xe máy xác định số ki-lô-mét xe máy đó đã đi được. Hãy quan sát đồng hồ công-tơ-mét của một xe máy như hình dưới đây và tính xem quãng đường xe máy đó đã đi được dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Toán lớp 4 trang 66 Cánh diều | Giải bài tập Toán lớp 4

Hướng dẫn:

Quãng đường mà xe máy đó đã đi được = Số trên đồng hồ công-tơ-mét lúc đến nơi - Số trên đồng hồ công-tơ-mét lúc bắt đầu đi

Lời giải:

Quãng đường xe máy đó đã đi được dài số ki-lô-mét là:

103 021 – 102 906 = 115 (km)

Đáp số: 115 km

Trắc nghiệm: Phép cộng, phép trừ Cánh diều

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 67, 68 Các tính chất của phép cộng Cánh diều

..................

Ngoài Toán lớp 4 trang 64, 65, 66 Phép cộng, phép trừ Cánh diều. Các em học sinh có thể tham khảo thêm toàn bộ lời giải Toán lớp 4 Cánh DiềuVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
23 5.955
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Cánh diều

    Xem thêm