Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 7

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 7 do VnDoc biên soạn kèm hướng dẫn chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, giúp định vị khả năng tư duy logic, khả năng nhận biết của học sinh. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Tham khảo thêm: Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 8

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

A. Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 – Đề số 7

Bài 1 (1 điểm): Sắp xếp các số:

a, 24568, 26447, 23584, 29781 theo thứ tự từ bé đến lớn

b, 34688, 34685, 32565, 33446 theo thứ tự từ lớn đến bé

Bài 2 (1 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

45752 …. 4576122963 … 22954
72720 …. 7272765684 …. 65684

Bài 3 (2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

79172 + 928 – 70000 = ….26733 - 17731 + 17838 = ….
278 x 4 x 8 = …96255 : 3 : 5 = ….

Bài 4 (2 điểm): Tìm X, biết:

a, X – 13561 = 72156b, X + 54648 = 94451
c, X : 3 = 22857d, X x 4 = 95424

Bài 5 (2 điểm): Một đội công nhân gồm 6 người sửa được 252m đường. Hỏi nếu thêm vào đội đó 3 người thì sửa được bao nhiêu mét đường?

Bài 6 (2 điểm): Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật có chiều dài bằng 54cm và chiều rộng bằng 1/6 chiều dài.

B. Đáp án đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4

Bài 1:

a, 23584, 24568, 26447, 29781

b, 34688, 34685, 33446, 32565

Bài 2:

45752 < 4576122963 > 22954
72720 < 7272765684 = 65684

Bài 3:

79172 + 928 – 70000 = 10100

26733 - 17731 + 17838 = 26840

278 x 4 x 8 = 8896

96255 : 3 : 5 = 6417

Bài 4:

a, X – 13561 = 72156

X = 72156 + 13561

X = 85717

b, X + 54648 = 94451

X = 94451 – 54648

X = 39803

c, X : 3 = 22857

X = 22857 x 3

X = 68571

d, X x 4 = 95424

X = 95424 : 4

X = 23856

Bài 5:

1 người sửa được số mét đường là:

252 : 6 = 42 (m)

Số người có trong đội lúc sau là:

6 + 3 = 9 (người)

Số mét đường đội sửa được là:

42 x 9 = 378 (m)

Đáp số: 378 mét đường

Bài 6:

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

54 : 6 = 9 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(54 + 9) x 2 = 126 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật là:

54 x 9 = 486 (cm2)

Đáp số: 126cm và 486cm2

------

Ngoài Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 4 trên, các em học sinh có thể tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 4, Toán lớp 4 nâng cao, bài tập Toán lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4 đầy đủ, chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo, luyện tập cập nhật thường xuyên.

Đánh giá bài viết
3 931
Sắp xếp theo
    Đề thi KSCL đầu năm lớp 4 Xem thêm