Toán lớp 4 trang 6, 7: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập

Toán lớp 4 trang 6, 7 phần Giải bài tập 1, 2, 3 Toán 4: Biểu thức có chứa một chữ - Luyện tập giúp các em học sinh biết cách tính giá trị của biểu thức khi thay chữ bằng số cụ thể, cách tính giá trị số các biểu thức chữ thành thạo, vận dụng vào từng bài tập. Lời giải của từng bài tập bám sát chương trình học SGK. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 3, 4, 5: Ôn tập các số đến 100000

I. Toán lớp 4 trang 6

Hướng dẫn giải bài tập Toán 4 bài Biểu thức có chưa một chữ (bài 1, 2, 3 SGK trang 6)

Giải Toán lớp 4 trang 6 bài 1

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) 6 – b với b = 4

Mẫu: Nếu b = 4 thì 6 – b = 6 – 4 = 2

b) 115 – c với c = 7

c) a + 80 với a = 15

Phương pháp giải

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Đáp án:

b) 115 – c với c = 7

Nếu c = 7 thì 115 – c = 115 – 7 = 108

c) a + 80 với a = 15

Nếu a = 15 thì a + 80 = 15 + 80 = 95

Giải Toán lớp 4 trang 6 bài 2

Viết vào ô trống (theo mẫu):

a)

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

b)

y

200

960

1350

y - 20

Phương pháp giải

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Đáp án:

a)

x

8

30

100

125 + x

125 + 8 = 133

125 + 30 = 155

125 + 100 = 225

b)

y

200

960

1350

y - 20

200 - 20 =180

960 - 20 = 940

1350 - 20 = 1330

Giải Toán lớp 4 trang 6 bài 3

a) Tính giá trị của biểu thức 250 + m với: m = 10 ; m = 0 ; m = 80 ; m = 30.

b) Tính giá trị của biểu thức 873 – n với: n = 10 ; n = 0 ; n = 70 ; n = 300.

Phương pháp giải

Thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó.

Đáp án:

a)   250 + m

Nếu m = 10 thì 250 + m = 250 + 10 = 260

Nếu m = 0 thì 250 + m = 250 + 0 = 250

Nếu m = 80 thì 250 + m = 250 + 80 = 330

Nếu m = 30 thì 250 + m = 250 + 30 = 280

b)  873 – n

Nếu n = 10 thì 873 – n = 873 – 10 = 863

Nếu n = 0 thì 873 – n = 873 – 0 = 873

Nếu n = 70 thì 873 – n = 873 – 70 = 803

Nếu n = 300 thì 873 – n = 873 – 300 = 573.

II. Toán lớp 4 trang 7

Hướng dẫn giải bài Luyện tập của Biểu thức có chứa một chữ (bài 1, 2, 3, 4 SGK Toán lớp 4 trang 7)

Giải Toán lớp 4 trang 7 bài 1

Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

10

b)

b

18 : b

2

3

6

c)

a

a + 56

50

26

100

d)

b

97 - b

18

37

90

Phương pháp giải

Thay chữ bằng số rồi tính giá trị của các biểu thức đã cho.

Đáp án:

a)

a

6 x a

5

6 x 5 = 30

7

6 x 7 = 42

10

6 x 10 = 60

b)

b

18 : b

2

18 : 2 = 9

3

18 : 3 = 6

6

18 : 6 = 3

c)

a

a + 56

50

50 + 56 = 116

26

26 + 56 = 82

100

100 + 56 = 156

d)

b

97 - b

18

97 – 18 = 79

37

97 – 37 = 60

90

97 – 90 = 7

Giải Toán lớp 4 trang 7 bài 2

Tính giá trị của biểu thức:

a) 35 + 3 × n với n = 7;

b) 168 – m × 5 với m = 9;

c) 237 – (66 + ×) với × = 34;

d) 37 × (18 : y) với y = 9.

Phương pháp giải

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó

Đáp án:

a) 35 + 3 × n 

Nếu n = 7 thì 35 + 3 × n = 35 + 3 × 7 = 35 + 21 = 56.

b) 168 – m × 5

Nếu m = 9 thì 168 – m × 5 = 168 – 9 × 5 = 168 – 45 = 123.

c)  237 – (66 + x)

Nếu x = 34 thì 237 – (66 + x) = 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137

d) 37 × (18 : y)

Nếu y = 9 thì 37 × (18 : y) = 37 × (18 : 9) = 37 × 2 = 74.

Giải Toán lớp 4 trang 7 bài 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

cBiểu thứcGiá trị của biểu thức
58 x c40
77 + 3 x c
6(92 - c) + 81
066 x c + 32

Phương pháp giải

Thay chữ bằng số vào biểu thức đã cho rồi tính giá trị của biểu thức đó.

Đáp án:

+) Nếu c = 7 thì 7 + 3 x c = 7 + 3 x 7 = 7 + 21 = 28 ;

+) Nếu c = 6 thì (92 – c) + 81 = (92 – 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;

+) Nếu c = 0 thì 66 x c + 32 = 66 x 0 + 32 = 0 + 32 = 32.

Ta có bảng kết quả như sau:

cBiểu thứcGiá trị của biểu thức
58 x c40
77 + 3 x c28
6(92 - c) + 81167
066 x c + 3232

Giải Toán lớp 4 trang 7 bài 4

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 6, 7 SGK Toán 4

Một hình vuông có độ dài cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông đó là P ta có:

P = a ×4

Hãy tính chu vi hình vuông với

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

Đáp án:

Với a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm)

Với a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm)

Với a = 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m)

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 9, 10 SGK Toán 4: Các số có sáu chữ số - Luyện tập

III. Bài tập biểu thức có chứa một chữ

Trên đây là toàn bộ lời giải biểu thức có chứa một chữ lớp 4 để các em học sinh củng cố các dạng bài tập thay giá trị vào tính biểu thức kết hợp với các phép tính cộng trừ nhận chia. Các em học sinh so sánh đối chiếu với đáp án mình đã làm và cùng ôn luyện thêm các bài tập tương ứng cho cả năm học: Vở bài tập Toán lớp 4 cả năm.

Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
355 107.622
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Toán 4 Xem thêm