Giải vở bài tập Toán 4 bài 112: Luyện tập chung

Giải vở bài tập Toán 4 bài 112

Giải vở bài tập Toán 4 bài 112: Luyện tập chung Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 33 có đáp án đầy đủ chi tiết cho các em học sinh tham khảo, luyện tập các dạng bài tập dấu hiệu chia hết, các bài tập về phân số. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 33 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Câu 1. Viết chữ số thích hợp vào ô trống sao cho:

a) 97… chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

b) 97… chia hết cho 2 và chia hết cho 5

c) 97… chia hết cho 2 và chia hết cho 9

d) 97… chia hết cho 2 và chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Câu 2. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Tổng số gà trong đàn là …con.

a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: ........

b) Phân số chỉ phần gà mái trong cả đàn gà là: .........

Câu 3: Khoanh vào những phân số bằng 7/9:

\frac{14}{27};\frac{14}{18};\frac{36}{28};\frac{35}{45}

Câu 4. Các phân số \frac{35}{63};\frac{35}{58};\frac{24}{54} viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:……..

Câu 5. Viết tiếp vào chố chấm:

Giải vở bài tập Toán 4

a) Đo độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ dài đáy DC: …

Chiều cao AH là:….

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: …

Đáp án và hướng dẫn giải

Câu 1.

a) 975 chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2

b) 970 chia hết cho 2 và chia hết cho 5

c) 972 chia hết cho 2 và chia hết cho 9

d) 978 chia hết cho 2 và chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Câu 2.

Một đàn gà có 35 gà trống và 51 gà mái. Tổng số gà trong đàn là 86 con.

a) Phân số chỉ phần gà trống trong cả đàn gà là: \frac{35}{86}

b) Phân số chỉ phần gà mái trong cả đàn gà là: \frac{51}{86}

Câu 3. Những phân số bằng 7/9 là: \frac{14}{18};\frac{35}{45}

Câu 4.

Theo thứ tự từ lớn đến bé là: \frac{35}{58};\frac{35}{63};\frac{24}{54}

Hướng dẫn

Giải vở bài tập Toán 4

Câu 5.

a) Đo độ dài đáy và chiều cao của hình bình hành ABCD được:

Đo độ dài đáy DC: 5cm

Chiều cao AH là: 3cm

b) Diện tích hình bình hành ABCD là: 3x5=15 cm2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 113: Luyện tập chung

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4: Luyện tập chung phân số hay đề thi học kì 2 lớp 4 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 hơn mà không cần sách giải.

Đánh giá bài viết
296 21.405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm