Giải vở bài tập Toán 4 bài 124: Luyện tập Phép nhân phân số (tiếp theo)

Giải vở bài tập Toán 4 bài 124: Luyện tập phép nhân phân số (tiếp theo) là lời giải Vở bài tập Toán 4 tập 2 trang 44 có đáp án chi tiết chi từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập phép nhân phân số, cách thực hiện phép tính nhân các phân số. Mời các em cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 2

Giải vở bài tập toán lớp 4 bài 124 tập 2 - Câu 1

Tính rồi so sánh kết quả của

\displaystyle {3 \over 8} \times {5 \over 7}\displaystyle {5 \over 7} \times {3 \over 8}.

\displaystyle {3 \over 8} \times {5 \over 7} = \,....

\displaystyle {5 \over 7} \times {3 \over 8} = ....

Vậy \displaystyle {3 \over 8} \times {5 \over 7}\,....\,{5 \over 7} \times {3 \over 8}.

Phương pháp giải:

Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số.

Đáp án

\displaystyle {3 \over 8} \times {5 \over 7} = {{3 \times 5} \over {8 \times 7}} = {{15} \over {56}};

\displaystyle{5 \over 7} \times {3 \over 8} = {{5 \times 3} \over {7 \times 8}} = {{15} \over {56}}.

Mà :\displaystyle {{15} \over {56}} = {{15} \over {56}}.

Vậy\displaystyle {3 \over 8} \times {5 \over 7} = {5 \over 7} \times {3 \over 8}

Giải vở bài tập toán lớp 4 bài 124 tập 2 - Câu 2

Tính bằng hai cách:

a) \displaystyle {3 \over 4} \times {1 \over 2} \times 2

b) \displaystyle \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right) \times {5 \over 7}

c) \displaystyle {5 \over 7} \times {{13} \over {21}} + {2 \over 7} \times {{13} \over {21}}

Phương pháp giải:

a) Cách 1 : Tính lần lượt từ trái sang phải.

Cách 2 : Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân : a \times b \times c = a \times (b\times c)

b) Cách 1 : Tính biểu thức trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Cách 2 : Áp dụng công thức (a+b) \times c = a \times c + b \times c.

c) Cách 1 : Biểu thức có phép nhân và phép cộng thì thực hiện phép nhân trước, thực hiện phép cộng sau.

Cách 2 : Áp dụng công thức: a \times c + b \times c = (a+b) \times c .

Đáp án

a)

Cách 1: \displaystyle {3 \over 4} \times {1 \over 2} \times 2 = {{3} \over {8}} \times 2 = {3 \over 4}

Cách 2: \displaystyle {3 \over 4} \times {1 \over 2} \times 2 = \dfrac{3}{4} \times \left( \dfrac{1}{2} \times 2 \right) \displaystyle {3 \over 4} \times 1 = {3 \over 4}

b)

Cách 1:

\displaystyle \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right) \times {5 \over 7} = \left( {{{3} \over 4}} + \dfrac{2}{4}\right) \times {5 \over 7}

\displaystyle = {{5} \over 4} \times {5 \over 7} \displaystyle = {{5\times 5} \over {4 \times 7}}= {{25} \over {28}}

Cách 2:

\displaystyle \left( {{3 \over 4} + {1 \over 2}} \right) \times {5 \over 7} = {3 \over 4} \times {5 \over 7} + {1 \over 2} \times {5 \over 7}

\displaystyle = {{15} \over {28}} + {5 \over {14}}\displaystyle = {{15} \over {28}} + {{10} \over {28}} = {{25} \over {28}}

c)

Cách 1:

\displaystyle {5 \over 7} \times {{13} \over {21}} + {2 \over 7} \times {{13} \over {21}} \displaystyle = {{5 \times 13} \over {7 \times 21}} + {{2 \times 13} \over {7 \times 21}}

\displaystyle = {{65} \over {147}} + {{26} \over {147}} = {{91} \over {147}} = {{13} \over {21}}

Cách 2:

\displaystyle {5 \over 7} \times {{13} \over {21}} + {2 \over 7} \times {{13} \over {21}} \displaystyle = \left( {{5 \over 7} + {2 \over 7}} \right) \times {{13} \over {21}} = 1 \times {{13} \over {21}} = {{13} \over {21}}

Giải vở bài tập toán lớp 4 bài 124 tập 2 - Câu 3

Tính phép tính sau bằng 2 cách

\displaystyle {7 \over 5} + {4 \over 3} + {7 \over 5} + {4 \over 3}

Cách 1:

\displaystyle {7 \over 5} + {4 \over 3} + {7 \over 5} + {4 \over 3} = {7 \over 5} \times 2 + {4 \over 3} \times 2 = ...

Cách 2:

\displaystyle {7 \over 5} + {4 \over 3} + {7 \over 5} + {4 \over 3} = \left( {{7 \over 5} + {4 \over 3}} \right) \times 2 = ...

Phương pháp giải:

Tính tiếp các biểu thức đã cho theo quy tắc :

- Biểu thức có dấu ngoặc thì tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì thực hiện phép nhân, chia trước ; thực hiện phép cộng, trừ sau.

Đáp án

Cách 1:

\displaystyle {7 \over 5} + {4 \over 3} + {7 \over 5} + {4 \over 3} = {7 \over 5} \times 2 + {4 \over 3} \times 2

\displaystyle = {{14} \over 5} + {8 \over 3} ={42 \over 15}+ {{ 40} \over {15}} = {{82} \over {15}}

Cách 2:

\displaystyle {7 \over 5} + {4 \over 3} + {7 \over 5} + {4 \over 3} = \left( {{7 \over 5} + {4 \over 3}} \right) \times 2

\displaystyle = \left( {21\over 15} +{{{ 20} \over {15}}} \right) \times 2 = {{41} \over {15}} \times 2 = {{82} \over {15}}

Giải vở bài tập toán lớp 4 bài 124 tập 2 - Câu 4

Một tấm kính hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 m chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích tấm kính đó.

Phương pháp giải:

- Tính chiều dài tấm kính ta lấy chiều rộng tấm kính nhân với 2.

- Tính diện tích tấm kính ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.

Tóm tắt

Giải vở bài tập Toán 4

Bài giải

Chiều dài tấm kính hình chữ nhật là :

\displaystyle {3 \over 5} \times 2 = {6 \over 5}\,\,\left( m \right)

Diện tích tấm kính hình chữ nhật là :

\displaystyle {3 \over 5} \times {6 \over 5} = {{18} \over {25}}\,\left( {{m^2}} \right)

Đáp số: \displaystyle {{18} \over {25}}\,{m^2}.

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 125: Tìm phân số của một số

Giải vở bài tập Toán 4 bài 124: Luyện tập Phép nhân phân số (tiếp theo) bao gồm lời giải và phương pháp giải chi tiết các câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về phân số, phép nhân phân số, tính chất kết hợp của phép nhân phân số, áp dụng phép nhân phân số giải toán có lời văn chuẩn bị cho các bài thi trong năm học lớp 4. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Toán lớp 4 cũng nắm chắc lý thuyết Toán 4 cũng như các bài giải SGK Toán 4 hơn mà không cần sách giải.

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo Giải bài tập SGK Toán 4: Luyện tập Phép nhân phân số hay đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
317 66.809
Sắp xếp theo
    Giải Vở Bài Tập Toán 4 Xem thêm