Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên

Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Lời giải hay bài tập Toán 4 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập cấu tạo cách đọc viết các số tự nhiên, phép cộng trừ các số tự nhiên. Sau đây mời các em cùng tham khảo hướng dẫn giải bài Ôn tập về Số tự nhiên – SGK toán 4 (bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 160-161/SGK Toán 4) dưới đây.

Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 câu 1

Viết theo mẫu:

Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 4

Đáp án:

Giải bài tập trang 160, 161 SGK Toán 4

Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 câu 2

Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu)

1763; 5794; 20292; 190909

Mẫu: 1763 = 1000 + 700 + 60 + 3

Phương pháp:

Xác định xem các chữ số thuộc hàng nào rồi viết số thành tổng.

Đáp án:

5794 = 500 + 700 + 90 + 4

20292 = 20000 + 200 + 90 + 2

190909 = 100000 + 90000 + 900 + 9

Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 câu 3

a) Đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào:

67 358; 851 904; 3 205 700; 195 080 126

b) Nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau:

103; 1379; 8932; 13 064; 3 265 910

Phương pháp:

- Để đọc các số tự nhiên ta đọc từ hàng cao tới hàng thấp, hay từ trái sang phải.

- Lớp đơn vị gồm hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm.

- Lớp nghìn gồm hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn.

- Lớp triệu gồm hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu.

Đáp án:

a) 67358 đọc là: Sáu mươi bảy nghìn ba trăm năm mươi tám

Trong số 67358 thì chữ số 5 thuộc hàng chục, lớp đơn vị.

851904 đọc là: Tám trăm năm mươi mốt nghìn chín trăm linh tư.

Trong số 851904, chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.

3205700 đọc là: Ba triệu hai trăm linh năm nghìn bảy trăm.

Trong số 3205700, chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn.

195080126 đọc là: Một trăm chín mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn một trăm ha mươi sáu.

Trong số 195080126, chữ số 5 thuộc hàng triệu, lớp triệu

b) Chữ số 3 trong số 103 có giá trị là 3

Chữ số 3 trong số 1379 có giá trị là 300

Chữ số 3 trong số 8932 có giá trị là 30

Chữ số 3 trong số 13064 có giá trị là 3000

Chữ số 3 trong số 3265910 có giá trị là 3000000

Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 câu 4

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn (hoặc kém) nhau bao nhiêu đơn vị?

b) Số tự nhiên bé nhất là số nào?

c) Có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao?

Phương pháp:

Dựa vào lí thuyết về dãy số tự nhiên.

Đáp án:

a) Trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp nhau hơn (hoặc kém) nhau 1 đơn vị.

b) Số tự nhiên bé nhất là số 0.

c) Không có số tự nhiên nào lớn nhất, vì thêm vào bất cứ số nào cũng được số tự nhiên liền sau số đó.

Giải Toán lớp 4 trang 160, 161 câu 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba chữ số tự nhiên liên tiếp:

67; ... ; 69 78; 799; ... ...; 1000; 1001

b) Ba số chẵn liên tiếp:

8; 10; ... 98; ...; 102 ...; 1000; 1002

c) Ba số lẻ liên tiếp:

51; 53; ... 199; ...; 203 ...; 999; 1001

Phương pháp:

- Hai số tự nhiên liên tiếp hơn hoặc kém nhau 1 đơn vị.

- Hai số chẵn (hoặc hai số lẻ) liên tiếp hơn hoặc kém nhau 2 đơn vị.

Đáp án:

a) 67; 68; 69 798; 799; 800 999; 1000; 1001

b) 8; 10; 12 98; 100; 102 998; 1000; 1002

c) 51; 53; 55 199; 201; 203 997; 999; 1001

Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 161 SGK Toán 4: Ôn tập về số tự nhiên

Ngoài giải bài tập SGK Toán 4, VnDoc còn cung cấp lời giải vở bài tập Toán 4 để các bạn tham khảo. Để học tốt Toán 4, mời các bạn cùng tham khảo Giải vở bài tập Toán 4 bài 153: Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo)

Đánh giá bài viết
251 39.311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Toán 4 Xem thêm