Toán lớp 4 trang 37, 38, 39, 40 Bài 11: Hàng và lớp Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 37, 38, 39, 40 Bài 11: Hàng và lớp Kết nối tri thức bám sát chương trình học SGK Toán lớp 4 Kết nối tri thức. Các bậc phụ huynh cùng các em học sinh có thể so sánh đối chiếu với kết quả của mình và theo dõi lời giải chi tiết sau đây.

>> Bài trước: Toán lớp 4 trang 33, 34, 35, 36 Bài 10: Số có sáu chữ số. Số 1 000 000 Kết nối tri thức

1. Toán lớp 4 trang 37, 38 Hoạt động Kết nối tri thức

1.1. Toán lớp 4 trang 37 Bài 1

Hoàn thành bảng sau:

Viết số

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

377 931

?

?

?

?

?

?

?

9

2

3

4

0

6 030

?

?

?

?

?

4

5

4

0

0

4

Lời giải:

Viết số

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

377 931

3

7

7

9

3

1

92 340

9

2

3

4

0

6 030

6

0

3

0

454 004

4

5

4

0

0

4

1.2. Toán lớp 4 trang 38 Bài 2

Đọc các số sau và cho biết chữ số 3 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?

Lời giải:

Số

Có chữ số 3 thuộc hàng

Có chữ số 3 thuộc lớp

172 938

chục

đơn vị

827 389

trăm

đơn vị

163 222

nghìn

nghìn

390 227

trăm nghìn

nghìn

862 003

đơn vị

đơn vị

1.3. Toán lớp 4 trang 38 Bài 3

Tìm giá trị theo vị trí của chữ số được gạch chân ở mỗi số (theo mẫu)

Số

362 820

810 003

736 772

256 837

Giá trị

2 000

?

?

?

Lời giải:

Số

362 820

810 003

736 772

256 837

Giá trị

2 000

10 000

700 000

7

2. Toán lớp 4 trang 39 Hoạt động Kết nối tri thức

2.1. Toán lớp 4 trang 39 Bài 1

Đọc giá tiền của mỗi đồ vật sau:

Toán lớp 4 trang 39 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

a) Máy tính có giá sáu triệu đồng

b) Xe máy có giá mười bảy triệu đồng

c) Xe ô tô có giá bốn trăm năm mươi triệu đồng

2.2. Toán lớp 4 trang 39 Bài 2

Số?

Toán lớp 4 trang 39 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 39 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

2.3. Toán lớp 4 trang 39 Bài 3

Chữ số 2 ở mỗi số sau thuộc hàng nào, lớp nào?

Toán lớp 4 trang 39 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

+ Số 162 000 000 có chữ số 2 thuộc hàng triệu, lớp triệu

+ Số 258 000 000 có chữ số 2 thuộc hàng trăm triệu, lớp triệu

+ Số 920 000 000 có chữ số 2 thuộc hàng chục triệu, lớp triệu.

3. Toán lớp 4 trang 39, 40 Luyện tập Kết nối tri thức

3.1. Toán lớp 4 trang 39 Bài 1

Đọc các số sau rồi cho biết chữ số 8 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào.

16 182

538 772

800 000

32 238

Lời giải:

+ Số 16 182 có chữ số 8 thuộc hàng chục, lớp đơn vị

+ Số 538 773 có chữ số 8 thuộc hàng nghìn, lớp nghìn

+ Số 800 000 có chữ số 8 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn

+ Số 32 238 có chữ số 8 thuộc hàng đơn vị, lớp đơn vị.

3.2. Toán lớp 4 trang 39 Bài 2

Chọn câu trả lời đúng.

Số nào dưới đây thoả mãn các điều kiện:

- Gồm các chữ số khác nhau;

- Không chứa số 0 ở lớp đơn vị

- Chứa chữ số 5 ở lớp nghìn

Lời giải:

Đáp án đúng là: D

Đáp án A không đúng vì có hai chữ số giống nhau

Đáp án B không đúng vì không chứa số 0 ở lớp đơn vị

Đáp án C không đúng vì không chứa chữ số 5 ở lớp nghìn

3.3. Toán lớp 4 trang 40 Bài 3

Số?

Toán lớp 4 trang 40 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 40 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

3.4. Toán lớp 4 trang 40 Bài 4

Giá tiền của mỗi món hàng được cho như hình dưới đây.

Toán lớp 4 trang 40 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Mỗi giỏ quà có giá bao nhiêu tiền?

Toán lớp 4 trang 40 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải:

+ Giỏ quà A có giá là:

1 000 × 2 + 10 000 × 3 = 32 000 (đồng)

+ Giỏ quà B có số tiền là:

1 000 × 4 + 100 000 × 7 = 704 000 (đồng)

+ Giỏ quà C có số tiền là:

100 000 × 10 = 1 000 000 (đồng)

3.5. Toán lớp 4 trang 40 Bài 5

Hãy lập một số chẵn có sáu chữ số thoả mãn các điều kiện:

- Lớp nghìn gồm các chữ số 0, 0, 3;

- Lớp đơn vị gồm các chữ số 8, 1, 1.

Lời giải:

Toán lớp 4 trang 40 Kết nối tri thức | Giải Toán lớp 4

Lời giải

Số cần tìm là: 300 118

>> Bài tiếp theo: Toán lớp 4 trang 41, 42, 43, 44 Bài 12: Các số trong phạm vi lớp triệu Kết nối tri thức

4. Lý thuyết hàng và lớp lớp 4

Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm hợp thành lớp đơn vị.

Hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn hợp thành lớp nghìn

Số

Lớp nghìn

Lớp đơn vị

Hàng trăm nghìn

Hàng chục nghìn

Hàng nghìn

Hàng trăm

Hàng chục

Hàng đơn vị

321

3

2

1

654 000

6

5

4

0

0

0

654 321

6

5

4

3

2

1

>> Xem thêm: Lý thuyết Hàng và lớp. So sánh các số có nhiều chữ số

Ngoài Toán lớp 4 trang 37, 38, 39, 40 Bài 11: Hàng và lớp Kết nối tri thức, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Đánh giá bài viết
300 93.520
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Kết nối tri thức

    Xem thêm