Giải vở bài tập Toán 4 bài 89: Luyện tập

Giải vở bài tập Toán 4 bài 89: Luyện tập là lời giải trang 7 Vở bài tập Toán 4 tập 2 có đáp án chi tiết cho từng bài tập cho các em học sinh tham khảo luyện tập các dạng bài dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9. Mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 7 - Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Trong các số 294; 634; 2763; 3681; 6020; 33 319; 78 132.

a) Các số chia hết cho 3 là: …………………

b) Các số không chia hết cho 3 là: …………………

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: …………

Phương pháp giải:

*) Tính tổng của các chữ số đã cho:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Đáp án

Tính tổng các chữ số của các số đã cho ta có:

Số 294 có tổng các chữ số là 15;

Số 634 có tổng các chữ số là 13;

Số 2763 có tổng các chữ số là 18;

Số 3681 có tổng các chữ số là 18;

Số 6020 có tổng các chữ số là 8;

Số 33 319 có tổng các chữ số là 22;

Số 78 132 có tổng các chữ số là 21.

Do đó:

a) Các số chia hết cho 3 là: 294; 2763; 3681; 78 132.

b) Các số không chia hết cho 3 là: 634; 6020; 33 319.

c) Các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 294; 78 132.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 7 - Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 9; 3 :

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Đáp án

Giải vở bài tập Toán 4

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 7 - Bài 3

Viết số thích hợp vào ô trống để được:

Giải vở bài tập Toán 4

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 9; 3 :

- Các số có chữ số tận cùng là 0; 2; 4; 6; 8 thì chia hết cho 2.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9

Đáp án

Giải vở bài tập Toán lớp 4 bài 89

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 7 - Bài 4

Với 3 trong bốn chữa số 0; 6; 1; 2 hãy viết các số có ba chữ số và:

a) Chia hết cho 9: ………….

b) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: ………....

Phương pháp giải:

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

Đáp án

a) Với 3 trong bốn chữa số 0; 6; 1; 2 viết được các số có ba chữ số và chia hết cho 9 là :

612; 621; 126; 162; 261; 216.

b) Với 3 trong bốn chữa số 0; 6; 1; 2 viết được các số có ba chữ số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là :

120; 102; 201; 210.

Vở bài tập Toán lớp 4 tập 2 trang 7 - Bài 5

a) Viết tiếp năm số chia hết cho 10: 0; 10; ….; ….; ….; ….; …;…..

b) Viết tiếp ba số chia hết cho cả 2; 5 và 3: 0; 30; …; …; …...

Phương pháp giải:

- Các số có chữ số tận cùng là 0 thì chia hết cho cả 2 và 5.

- Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.

Đáp án

a) Viết tiếp năm số chia hết cho 10 là :

0; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70.

b) Viết tiếp ba số chia hết cho cả 2; 5 và 3 là:

0; 30; 60; 90; 120.

Video Toán lớp 4: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài tập Toán 4 bài 90: Luyện tập chung

Ngoài ra, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 4 hay đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa, Tin học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ Giáo Dục.

Đánh giá bài viết
167 34.349
Sắp xếp theo

    Giải Vở Bài Tập Toán lớp 4

    Xem thêm