Toán lớp 4 trang 90 Luyện tập chung Chương 2

Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4: Luyện tập chung chương 2 với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình SGK Toán 4. Các lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo lời giải.

>> Bài trước: Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 4: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 trang 90 bài 1

Viết số thích hợp vào ô trống

Thừa số2723152134
Thừa số2327134152
Tích621 621 2036820368

Số bị chia
66178661781625016250
Số chia203326125125
Thương326203130130

Phương pháp giải

Áp dụng các công thức:

Tích = Thừa số × Thừa số;

Thừa số chưa biết = Tích : Thừa số đã biết;

Số bị chia = Thương × Số chia;

Số chia = Số bị chia : Thương

Thương = Số bị chia : Số chia.

Đáp án:

Các số thích hợp cần điền vào chỗ trống là:

Thừa số272323152134134
Thừa số232727134152152
Tích621 621 621 20368 2036820368
Số bị chia661786617866178 162501625016250
Số chia203203326125125125
Thương326326203130130130

Giải Toán lớp 4 trang 90 bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 39870 : 123;

b) 25863 : 251;

c) 30395 : 217

Phương pháp giải

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Đáp án: Các em có thể đặt tính và tính như sau:

a)

\left. \begin{align} & \begin{matrix} 39870\\ \,\,\,\,297\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\,510\\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,18\\\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,123\,\,\,\,\,\,\,}{324\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix}

39870 : 123 = 324 dư 18

b)

\left. \begin{align} & \begin{matrix} 25863\\ \,\,\,\,\,\,\,763\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,10\\\\\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,251\,\,\,\,\,\,\,}{103\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix}

25863 : 251 = 103 dư 10

c)

\left. \begin{align} & \begin{matrix} 30395\\ \,\,\,\,869\,\,\,\,\, \\ \end{matrix} \\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,15\\ & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\\\ \end{align} \right|\begin{matrix} \dfrac{\,\,\,\,217\,\,\,\,\,\,\,}{140\,\,} {} \\ {} \\ \\\\\end{matrix}

30395 : 217 = 140 dư 15

Giải Toán lớp 4 trang 90 bài 3

Một Sở Giáo dục – Đào tạo nhận được 468 thùng hàng, mỗi thùng có 40 bộ đồ dùng học toán. Người ta đã chia đều số bộ đồ dùng đó cho 156 trường. Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng học toán?

Tóm tắt

Có: 486 thùng hàng

Mỗi thùng: 40 bộ đồ dùng

Chia đều các bộ: 156 trường

Mỗi trường nhận: ? bộ đồ dùng

Phương pháp giải:

Cách 1:

- Tính tổng số bộ đồ dùng học Toán Sở đó nhận được ta lấy số bộ đồ dùng trong 1 thùng nhân với số thùng.

- Tính số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận ta lấy tổng số bộ đồ dùng học Toán Sở đó nhận được chia cho tổng số trường.

Cách 2:

- Tìm số thùng hàng mỗi trường được nhận ta lấy số thùng hàng Sở đó nhận được chia cho tổng số trường.

- Tính số bộ đồ dùng mỗi trường được nhận ta lấy số bộ đồ dùng trong 1 thùng nhân với số thùng được nhận.

Đáp án:

Cách 1

Sở Giáo dục - Đào tạo nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

40 × 468 = 18720 (bộ)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng học toán là:

18720 : 156 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ đồ dùng học toán

Cách 2

Mỗi trường nhận được số thùng hàng là:

468 : 156 = 3 (thùng hàng)

Mỗi trường nhận được số bộ đồ dùng toán học là:

40 × 3 = 120 (bộ)

Đáp số: 120 bộ.

Giải Toán lớp 4 trang 90 bài 4

Biểu đồ dưới đây nói về số sách giáo khoa của một cửa hàng bán được trong bốn tuần trước ngày khai giảng.

Toán lớp 4 trang 90

Dựa vào biểu đồ hãy trả lời các câu hỏi:

a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu sách?

b) Tuần 2 bán được nhiều tiền hơn tuần 3 bao nhiêu cuốn sách?

c) Trung bình mỗi tuần bán được bao nhiêu cuốn sách?

Phương pháp giải:

- Quan sát biểu đồ để tìm số sách bán được trong mỗi tuần và trả lời các câu hỏi.

- Tìm số sách trung bình mỗi tuần bán được ta lấy tổng số sách bán được chia cho 4.

Đáp án:

a) Tuần 1 bán được 4500 cuốn sách

Tuần 4 bán được 5500 cuốn sách

Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 số sách là:

5500 – 4500 = 1000 (cuốn)

Đáp số: 1000 cuốn sách

b) Tuần 2 bán được 6250 cuốn sách

Tuần 3 bán được 5750 cuốn sách

Tuần 2 bán được nhiều hơn tuần 3 số sách là:

6250 – 5750 = 500 (cuốn)

Đáp số: 500 cuốn sách

c) Tổng số sách bán được trong 4 tuần là:

4500 + 6250 + 5750 + 5500 = 22000 (cuốn)

Trung bình mỗi tuần bán được là:

22000 : 4 = 5500 (cuốn)

Đáp số: 5500 cuốn sách

>> Bài tiếp theo: Giải bài tập trang 91, 92, 93 SGK Toán 4: Luyện tập chung Chương 2 (tiếp theo)

Trên đây là toàn bộ lời giải Toán lớp 4 trang 90 Luyện tập chung Chương 2 đầy đủ chi tiết đáp án của từng bài tập SGK lớp 4. Các em học sinh có thể so sánh, đối chiếu với bài làm của mình.

Các em học sinh có thể tham khảo và luyện tập: Giải vở bài tập Toán 4 bài 82: Luyện tập chung chương 2 và các dạng đề thi học kì 1 lớp 4, cách giải các dạng bài tập SGK Tiếng Việt 4, SGK Toán 4 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc

Đánh giá bài viết
205 79.461
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Toán 4

    Xem thêm