Giải Toán lớp 4 VNEN: Yến, tạ, tấn

Giải Toán lớp 4 VNEN bài Yến, tạ, tấn - Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 25 bao gồm chi tiết lời giải cho từng bài tập giúp các em học sinh củng cố, rèn kỹ năng giải Toán về số tự nhiên. Mời các em học sinh tham khảo lời giải hay sau đây.

A. Hoạt động cơ bản Yến, tạ, tấn lớp 4

1. Chơi trò chơi "đố bạn"

Đố bạn tìm số thích hợp để điển vào chỗ chấm và đọc to tình huống trong mỗi hình vẽ dưới đây:

Trả lời:

· Túi gạo cân nặng 10 kg

· Thùng đường cân nặng 100 kg

2. Đọc kĩ nội dung sau (sgk)

3. Viết yến hoặc tạ hoặc tấn vào chỗ chấm cho thích hợp

Trả lời:

· Con bò cân nặng 2 tạ

· Con voi cân nặng 2 tấn

· Con chó cân nặng 2 yến

B. Hoạt động thực hành Yến, tạ, tấn Toán lớp 4

Câu 1: Trang 26 VNEN toán 4 tập 1

Tìm số thích hợp để điền vào chỗ chấm:

1 yến = ....... kg

3 yến = ....... kg

1 yến 4 kg = ....... kg

10 kg = ..... yến

7 yến = ....... kg

3 yến 7 kg = ....... kg

1 tạ = ........ yến

1 tạ = ......... kg

4 tạ 50 kg = ........ kg

10 yến = .... tạ

100kg = ..... tạ

2 tấn 85kg = ....... kg

5 tạ = ....... yến

3 tạ = ........ kg

1 tấn = ...... tạ

1 tấn = ...... kg

10 tạ = ...... tấn

5 tấn = ...... tạ

Đáp án và hướng dẫn giải

1 yến = 10 kg

3 yến = 30 kg

1 yến 4 kg = 14 kg

10 kg = 1 yến

7 yến = 70 kg

3 yến 7 kg = 37 kg

1 tạ = 10 yến

1 tạ = 100kg

4 tạ 50 kg = 450 kg

10 yến = 1 tạ

100kg = 1 tạ

2 tấn 85kg = 2085 kg

5 tạ = 50 yến

3 tạ = 300 kg

1 tấn = 10 tạ

1 tấn = 1000 kg

10 tạ = 1 tấn

5 tấn = 50 tạ

Câu 2: Trang 26 VNEN toán 4 tập 1

Tính:

a. 17 yến + 36 yến

b. 125 tạ x 5

c. 563 tạ - 85 tạ

d. 512 tấn : 8

Đáp án và hướng dẫn giải

a. 17 yến + 36 yến = 53 yến

b. 125 tạ x 5 = 625 tạ

c. 563 tạ - 85 tạ = 478 tạ

d. 512 tấn : 8 = 64 tấn

Câu 3: Trang 27 VNEN toán 4 tập 1

Một xe ô tô chở hàng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Chuyển đầu chở được 2 tấn gạo, chuyến sau chở nhiều chuyến đầu 5 tạ gạo. Hỏi cả hai chuyến chở được bao nhiêu tạ gạo?

Đáp án và hướng dẫn giải

Chuyến thứ hai chuyển được số tạ gạo là:

2 + 5 = 7 (tạ gạo)

Cả hai chuyến chở được số tạ gạo là:

2 + 7 = 9 (tạ gạo)

Đáp số: 9 tạ gạo.

C. Hoạt động ứng dụng Yến, tạ, tấn

Câu 1: Trang 27 VNEN toán 4 tập 1

Tập ước lượng sử dụng các đơn vị đo khối lượng: Ki-lô-gam, yến, tạ, tấn rồi viết vào vở.

Ví dụ mẫu:

Con chó cảnh nhà em cân nặng 3kg

Con cá trê mẹ mua cân nặng 2kg

Bao gạo mẹ mua cân nặng 5 yến

Chiếc xe máy cân nặng khoảng 9 yến

Con trâu cân nặng khoảng 3 tấn

Con bê con cân nặng khoảng 4 tạ

Câu 2: Trang 27 VNEN toán 4 tập 1

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

a. Để tính sản lượng lúa thu hoạch mỗi vụ của một gia đình, người ta thường dùng đơn vụ đo khối lượng nào?

b. Để tính số gạo ăn hằng tháng của một gia đình, người ta thường dùng đơn vị đo khối lượng nào?

Đáp án và hướng dẫn giải

a. Để tính sản lượng lúa thu hoạch mỗi vụ của một gia đình, người ta thường dùng đơn vị đo khối lượng là tấn

b. Để tính số gạo ăn hằng tháng của một gia đình, người ta thường dùng đơn vị đo khối lượng là yến

Ngoài giải bài tập Toán 4 VNEN, VnDoc còn giúp các bạn giải toán lớp 4 sách giáo khoa. Mời các bạn xem thêm bài: Giải bài tập trang 23 SGK Toán 4: Yến, tạ, tấn. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 4 đề thi học kì 2 lớp 4 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của bộ Giáo Dục. Những đề thi này được VnDoc.com sưu tầm và chọn lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm mang lại cho học sinh lớp 4 những đề ôn thi học kì chất lượng nhất. Mời các em cùng quý phụ huynh tải miễn phí đề thi về và ôn luyện.

Đánh giá bài viết
13 2.585
Sắp xếp theo

Giải Toán lớp 4 VNEN

Xem thêm