Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Toán lớp 4 trang 21 Bài 43: Nhân với số có hai chữ số Kết nối tri thức

Toán lớp 4 trang 20, 21, 22 Bài 43: Nhân với số có hai chữ số Kết nối tri thức bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, sẽ giúp các em học sinh ôn tập nắm chắc cách giải các dạng bài tập Toán lớp 4 Kết nối tri thức. Sau đây mời các em cùng tham khảo Giải Toán lớp 4 Kết nối tri thức.

Toán lớp 4 trang 21 Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 21 Bài 1

Đặt tính rồi tính

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 21 Bài 2

Chọn kết quả thích hợp cho mỗi phép tính

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 trang 21 Bài 3

Cửa hàng có tất cả 18 bao ngô, mỗi bao cân nặng 35kg. Hỏi cửa hàng đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ngô?

Lời giải:

Cửa hàng đó có tất cả số ki-lô-gam ngô là:

35 × 18 = 630 (kg)

Đáp số: 630kg

Toán lớp 4 trang 21, 22 Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 21 Bài 1

Số?

Thừa số3402704966
Thừa số12632558
Tích4080???

Lời giải:

Thừa số3402704966
Thừa số12632558
Tích40801701012253828

Giải Toán lớp 4 trang 21 Bài 2

Tính.

Lời giải:

a) 36 × 40 = (36 × 4) × 10 = 1 440

72 × 60 = (72 × 6) × 10 = 4 320

89 × 50 = (89 × 5) × 10 = 4 450

b) 450 × 70 = (45 × 7) × 100 = 31 500

2 300 × 50 = (23 × 5) × 1 000 = 115 000

17 000 × 30 = (17 × 3) × 10 000 = 510 000

Giải Toán lớp 4 trang 21 Bài 3

Tính diện tích S của hình chữ nhật có chiều dài a và chiều rộng b theo công thức:

S = a × b (a, b cùng đơn vị đo)

a) Với a = 30 cm, b = 24 cm

b) Với a = 25 m, b = 18 m

Lời giải:

a) S = 30 × 24 = 720 (cm2)

b) S = 25 × 18 = 450 (m2)

Giải Toán lớp 4 trang 22 Bài 4

Một cửa hàng hoa quả bán được 12kg xoài và 20kg cam. Biết 1kg xoài giá 30 000 đồng, 1kg cam giá 25 000 đông. Hỏi cửa hàng đó bán xoài và cam được bao nhiêu tiền?

Lời giải:

12kg xoài có giá tiền là:

30 000 × 12 = 360 000 (đồng)

20kg cam có giá tiền là:

25 000 × 20 = 500 000 (đồng)

Cửa hàng đó bán xoài và cam được số tiền là:

360 000 + 500 000 = 860 000 (đồng)

Đáp số: 860 000 đồng

Toán lớp 4 trang 22 Kết nối tri thức

Giải Toán lớp 4 trang 22 Bài 1

a) Đặt tính rồi tính

b) Số?

Lời giải:

a)

b)

Giải Toán lớp 4 trang 22 Bài 2

Từ các thừa số và tích tương ứng, hãy lập các phép nhân thích hợp.

Lời giải:

48 × 12 = 576

72 × 60 = 4 320

Giải Toán lớp 4 trang 22 Bài 3

Hộp A đựng 18 gói kẹo chanh, mỗi gói có 25 cái kẹo. Hộp B đựng 22 gói kẹo dừa, mỗi gói có 20 cái kẹo. Hỏi số kẹo ở hai hộp hơn kém nhau bao nhiêu cái?

Lời giải:

Hộp A có số cái kẹo chanh là:

25 × 18 = 450 (cái kẹo)

Hộp B có số cái kẹo dừa là:

20 × 22 = 440 (cái kẹo)

Số kẹo ở hai hộp hơn kém nhau là:

450 - 440 = 10 (cái)

Đáp số: 10 cái

Giải Toán lớp 4 trang 22 Bài 4

a) Đ, S?

b) Khi nhân một số với 11, Nam đã đặt hai tích riêng thẳng cột nên kết quả là 36. Hỏi số đó là số nào?

Lời giải:

a) Bạn nam đúng, bạn nữ sai vì khi viết tích riêng thứ hai ta phải lùi sang trái một cột (so với tích riêng thứ nhất).

b) Khi nhân với 11, hai tích riêng bằng nhau. Do Nam đặt hai tích riêng thẳng cột và được kết quả là 36 nên tích riêng là:

36 : 2 = 18

Vậy số đó là số 18.

>> Bài tiếp theo: Bài 44: Chia cho số có hai chữ số Kết nối tri thức

..................................

Trên đây là lời giải Toán 4 Bài 43: Nhân với số có hai chữ số nằm trong chủ đề 8 sách Kết nối tri thức. Ngoài ra, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 KNTTVở bài tập Toán lớp 4 cả năm học.

Để giúp các thầy cô và các em học sinh làm quen với từng bộ sách mới, VnDoc sẽ cung cấp lời giải bài tập sách giáo khoa, vở bài tập, bài tập trắc nghiệm Toán lớp 4 từng bài và các tài liệu giảng dạy, học tập khác. Mời các bạn tham khảo:

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Toán lớp 4 Kết nối tri thức

    Xem thêm