Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 22

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 22 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 22 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 22

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Phân số nào lớn nhất trong các phân số dưới đây?

A. \frac{{1}}{{13}}B. \frac{{7}}{13}C. \frac{{2}}{{13}}D. \frac{9}{13}

Câu 2: Phân số nào bé nhất trong các phân số dưới đây?

A. \frac{{7}}{{4}}B. \frac{{2}}{5}C. \frac{3}{2}D. \frac{{8}}{{10}}

Câu 3: Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. \frac{2}{6} < \frac{1}{4}B. \frac{5}{2} > \frac{7}{{14}}C. \frac{7}{{13}} > \frac{7}{{12}}D. \frac{1}{5} = \frac{{15}}{{15}}

Câu 4: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm \frac{7}{{14}}....\frac{5}{{15}} là:

A. <B. >C. =

Câu 5: Cô giáo phát cho hai bạn Lan và Minh một số quyển vở. Bạn Lan nhận được \frac{2}{{18}} số quyển vở. Bạn Minh nhận được \frac{6}{{15}} số quyển vở. Bạn được nhận số quyển vở nhiều hơn là:

A. Bạn MinhB. Bạn LanC. Hai bạn nhận số vở như nhau

II. Phần tự luận

Bài 1: Rút gọn và sắp xếp các phân số dưới đây theo thứ tự từ bé đến lớn:

\frac{4}{{12}};\,\,\frac{{15}}{{18}};\,\,\,\frac{2}{{12}};\,\,\frac{{25}}{{50}};\,\,\frac{{125}}{{125}}

Bài 2: So sánh hai phân số bằng cách hợp lí: \frac{{131313}}{{171717}}\frac{{26}}{{29}}

Bài 3: Không quy đồng mẫu số, hãy so sánh hai phân số sau bằng cách hợp lí: \frac{5}{{17}}\frac{4}{3}

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 22

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
DBBBA

II. Phần tự luận

Bài 1:

\frac{4}{{12}} = \frac{1}{3};\,\,\frac{{15}}{{18}} = \frac{5}{6};\,\,\,\frac{2}{{12}} = \frac{1}{6};\,\,\frac{{25}}{{50}} = \frac{1}{2};\,\,\frac{{125}}{{125}} = 1

Quy đồng mẫu số các phân số (mẫu số chung bằng 6): \frac{1}{3} = \frac{2}{6};\,\,\,\frac{1}{2} = \frac{3}{6};\,\,1 = \frac{6}{6}

\frac{1}{6} < \frac{2}{6} < \frac{3}{6} < \frac{5}{6} < \frac{6}{6} nên sắp xếp các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn được:

\frac{2}{{12}};\,\,\frac{4}{{12}};\,\,\frac{{25}}{{50}};\,\,\frac{{15}}{{18}};\,\,\frac{{125}}{{125}}

Bài 2:

\frac{{131313}}{{171717}} = \frac{{13}}{{17}} = \frac{{26}}{{34}}

\frac{{26}}{{29}} > \frac{{26}}{{34}} nên \frac{{131313}}{{171717}} < \frac{{26}}{{29}}

Lưu ý: Khi so sánh hai phân số có cùng tử số:

+ Phân số nào có mẫu số lớn hơn thì phân số đó bé hơn.

+ Phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn.

Bài 3:

\frac{5}{{17}} < \frac{{17}}{{17}} = 1\frac{4}{3} > \frac{4}{4} = 1

\frac{5}{{17}} < 1 < \frac{4}{3} nên \frac{5}{{17}} < \frac{4}{3}

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
5 3.197
Sắp xếp theo
    Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm