Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 25

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 25 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 25 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về phân số, phép nhân phân số, phép chia phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 1

Phân số tối giản chỉ giá trị của biểu thức 3 x \frac{5}{7} là: …

Câu 2

Phân số tối giản chỉ giá trị của biểu thức \frac{5}{2}\times\left(\frac{3}{7}+\frac{1}{5}\right)là: …

Câu 3

Biết: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Phân số tối giản thích hợp điền vào chỗ chấm là: ...

Câu 4

Một hình chữ nhật có chiều rộng 3/5 m, chiều dài hơn chiều rộng 1/10 m. Chu vi của hình chữ nhật là: …………..dm.

Câu 5

Một tấm vải dài 100m, người chủ cửa hàng đã bán được 1/4 tấm vải. Cửa hàng đã bán được số mét vải là: …….m.

Câu 6

\frac{3}{5}của 15 là ……

Câu 7.

Phân số tối giản chỉ giá trị của biểu thức là: \frac{7}{15}:\frac{28}{30}

Câu 8.

Biết: \frac{16}{3}:\ x=\frac{4}{3}Vậy x = …

Câu 9.

Một khu đất hình bình hành có độ dài đáy là 80dm. Chiều cao bằng 3/4 đáy. Diện tích của hình bình hành đó là: ...m2.

Câu 10

Nam có một bộ ghép hình. Cậu muốn làm trái tim tặng mẹ nên đã gỡ một số miếng ghép màu đỏ và màu xanh như hình vẽ. Cậu đã gỡ ... miếng ghép màu đỏ.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 11

Một trường tiểu học có 800 học sinh. Số học sinh nữ bằng 2/5 số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 12

Tổng của phân số thứ nhất và phân số thứ hai bằng 11/5, tổng của phân số thứ hai và phân số thứ ba bằng 23/20. Tổng của phân số thứ nhất và phân số thứ ba bằng 13/12. Tìm ba phân số đó.

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 25 gồm 12 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 4 Phân số chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
21 9.938
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm