Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 14

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 14 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 14 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 14

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tổng của 72 và 18 chia cho 9 được kết quả bằng:

A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

Câu 2: Cho P = 210 : 6 + 270 : 6 và Q = 112 : 4 + 184 : 4. Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm P … Q là:

A. = B. < C. > D. +

Câu 3: Cho biểu thức A = 2810 + 1173 x 5. Số dư trong phép chia A : 7 là:

A. 5 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 4: Giá trị của biểu thức (8290 – 7190) : 2 + 193 x 15 là:

A. 3333 B. 3335 C. 3445 D. 3555

Câu 5: Một cửa hàng có 50 bao gạo, mỗi bao nặng 15kg. Cửa hàng đã bán được 1/5 số gạo đó. Số gạo cửa hàng còn lại là:

A. 3000kg  B. 600kg C. 750kg D. 150kg

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 2112 : 6 + 3888 : 6

b) 2000 : (125 x 8)

c) (254 x 16) : 4

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X : 278 – 178 = 928  b) 8642 – X x 7 = 4722

Bài 3: Trong một phép chia có số chia bằng 63, thương là 256 và số dư là số dư lớn nhất trong phép chia đó. Tìm số bị chia.

Bài 4: Diện tích hình chữ nhật là 2480m2. Nếu gấp chiều rộng lên 6 lần và chiều dài lên 8 lần thì diện tích hình chữ nhật mới là bao nhiêu?

Bài 5: Trung bình cộng của 4 số là 480. Số thứ nhất và số thứ ba kém số thứ hai và số thứ tư là 320, số thứ hai kém số thứ tư là 50. Tìm số thứ hai với số thứ tư.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 14

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A C D C B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 2112 : 6 + 3888 : 6

= 352 + 648

= 1000

b) 2000 : (125 x 8)

= 2000 : 1000

= 2

c) (254 x 16) : 4

= 4064 : 4

= 1016

Bài 2:

a) X : 278 – 178 = 928

X : 278 = 928 + 178

X : 278 = 1106

X = 1106 x 278

X = 307 468

b) 8642 – X x 7 = 4722

X x 7 = 8642 – 4722

X x 7 = 3920

X = 3920 : 7

X = 560

Bài 3:

Số dư lớn nhất trong phép chia có số chia bằng 63 là 62.

Số bị chia là:

256 x 63 + 62 = 16190

Đáp số: 16190

Bài 4:

Nếu gấp chiều rộng lên 6 lần và chiều dài lên 8 lần thì diện tích hình chữ nhật mới gấp diện tích hình chữ nhật cũ số lần là:

6 x 8 = 48 (lần)

Diện tích hình chữ nhật mới là:

2480 x 48 = 119040 (m2)

Đáp số: 119040m2

Bài 5:

Tổng của 4 số là:

480 x 4 = 1920

Tổng của số thứ hai và số thứ tư là:

(1920 + 320) : 2 = 1120

Số thứ hai là:

(1120 – 50) : 2 = 535

Số thứ tư là:

1120 – 535 = 585

Đáp số: số thứ hai: 535

Số thứ tư: 585

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
20 10.443
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm