Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 3

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 3 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 3 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 3

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Số 6 183 284 được đọc là:

A. Sáu một tám ba hai trăm tám mươi tư

B. Sáu triệu một trăm tám mươi ba hai trăm tám mươi tư

C. Sáu triệu một trăm tám mươi ba nghìn hai tám bốn

D. Sáu triệu một trăm tám mươi ba nghìn hai trăm tám mươi tư

Câu 2: Số nào dưới đây có chữ số 4 đứng ở hàng chục triệu?

A. 40 278 891 B. 4 253 177 C. 8 272 417 D. 9 645 913

Câu 3: Cho các số 6 157 478, 26 483 918, 627 897 972, 8 276 792, 8 728 586, 9 276 842. Có bao nhiêu số trong các số trên mà chữ số 6 đứng ở lớp triệu?

A. 4 B. 3 C. 6 D. 5

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 1, 3, …, 7, 9 là:

A. 5 B. 13 C. 4 D. 6

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 2, 4, 6, …., 10 là:

A. 0 B. 7 C. 8 D. 9

II. Phần tự luận

Bài 1: Tìm số có 9 chữ số trong đó lớp triệu là số bé nhất có 3 chữ số, lớp nghìn hơn lớp triệu 357 đơn vị, lớp đơn vị kém lớp nghìn 143 đơn vị.

Bài 2: Viết 3 số tiếp theo vào dãy số cho thích hợp:

a, 1, 2, 3, 6, 11, …, …., ….

b, 1, 3, 7, 15, 31, …., ….., …..

c, 1, 3, 14, 28, 55, …., …., …..

Bài 3: Không thực hiện phép tính, hãy tìm X, biết:

23 + X + 1947 = 1947 + 23 + 1747

Bài 4: Khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái của một số có năm chữ số ta được số mới hơn số cũ bao nhiêu đơn vị?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 5 – Tuần 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D A B A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

Số bé nhất có 3 chữ số là 100.

Lớp nghìn bằng:

100 + 357 = 457

Lớp đơn vị bằng:

457 – 143 = 314

Vậy số có 9 chữ số cần tìm là: 100 457 314

Bài 2:

a, 1, 2, 3, 6, 11, …, …., ….

Quy luật: Nhận thấy

3 = 0 + 1 + 2

6 = 1 + 2 + 3

11 = 2 + 3 + 6

Nên 3 số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

3 + 6 + 11 = 20

6 + 11 + 20 = 37

11 + 20 + 37 = 68

b, 1, 3, 7, 15, 31, …., ….., …..

Quy luật: Nhận thấy:

1 + 2 = 3

3 + 4 = 7

7 + 8 = 15

15 + 16 = 31

Và 4 : 2 = 2; 8 : 4 = 2; 16 : 8 = 2

Nên 3 số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

31 + 16 x 2 = 63

63 + 32 x 2 = 127

127 + 64 x 2 = 255

c, 1, 3, 14, 28, 55, …., …., …..

Quy luật: Nhận thấy:

1 + 3 + 10 = 14

1 + 3 + 14 + 10 = 28

3 + 14 + 28 + 10 = 55

Nên 3 số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

14 + 28 + 55 + 10 = 107

28 + 55 + 107 + 10 = 200

55 + 107 + 200 + 10 = 372

Bài 3:

Vì 23 + X + 1947 = 1947 + 23 + X nên X = 1747

Bài 4:

Gọi số có năm chữ số là abcde, khi viết thêm chữ số 3 vào bên trái số đó thì ta có số 3abcde

Số mới hơn số cũ là:

3abcde – abcde = 300000 + abcde – abcde = 300000

Đáp số: 300000

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
9 10.689
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm