Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 23 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 23 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 23

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tìm phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây:

A. Trong hai phân số cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số lớn hơn.

B. Phân số bé hơn 1 là phân số có tử số bé hơn mẫu số.

C. Trong hai phân số khác mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số lớn hơn.

D. Trong hai phân số cùng tử số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số bé hơn.

Câu 2: Thương của phép chia (a + b - c) : (b + d) được viết dưới dạng phân số là:

A. \frac{{a - b + c}}{{b - d}} B. \frac{{a + b - c}}{{b - d}} C. \frac{{a - b + c}}{{b + d}} D. \frac{{a + b - c}}{{b + d}}

Câu 3: Từ các số 2, 6, 1, 5, 3 có thể lập được bao nhiêu phân số lớn hơn 1?

A. 12 B. 10 C. 8 D. 6

Câu 4: Tính rồi rút gọn tổng \frac{2}{3} + \frac{5}{4} + \frac{1}{{12}} được kết quả là:

A. \frac{1}{2} B. \frac{2}{1} C. \frac{1}{3} D. \frac{3}{1}

Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào số chấm \frac{2}{6} + \frac{3}{{12}}.....\frac{7}{{12}}

A. > B. = C. <  

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính rồi rút gọn thành phân số tối giản:

a) \frac{2}{3} + \frac{5}{6} + \frac{4}{{24}} b) \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + \frac{4}{{32}}
c) \frac{2}{9} + \frac{5}{3} + \frac{{30}}{{27}} d) \frac{4}{{13}} + \frac{{12}}{{39}} + \frac{{13}}{{169}}

Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện:

a) \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}

b) \left( {\frac{3}{4} + \frac{5}{7} + \frac{{16}}{{64}} + \frac{2}{7}} \right) - 2

Bài 3: Tìm X, biết:

a) X - \frac{2}{3} = \frac{1}{{15}} + \frac{4}{9} b) X - \frac{4}{6} = \frac{{11}}{{12}} + \frac{3}{4}

Bài 4: Bao thứ nhất đựng \frac{1}{7}kg gạo, bao thứ hai đựng nhiều hơn bao thứ nhất \frac{2}{3}kg gạo nhưng ít hơn bao thứ ba \frac{1}{{12}}kg gạo. Hỏi cả ba bao gạo đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 23

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D B A B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) \frac{2}{3} + \frac{5}{6} + \frac{4}{{24}} = \frac{5}{3} b) \frac{3}{4} + \frac{7}{8} + \frac{4}{{32}} = \frac{7}{4}
c) \frac{2}{9} + \frac{5}{3} + \frac{{30}}{{27}} = 3 d) \frac{4}{{13}} + \frac{{12}}{{39}} + \frac{{13}}{{169}} = \frac{9}{{13}}

Bài 2:

a) \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4}

= \left( {\frac{1}{2} + \frac{1}{2}} \right) + \left( {\frac{1}{3} + \frac{2}{3}} \right) + \left( {\frac{1}{4} + \frac{3}{4}} \right)

= 1 + 1 + 1 = 2

b) \left( {\frac{3}{4} + \frac{5}{7} + \frac{{16}}{{64}} + \frac{2}{7}} \right) - 2

= \left( {\frac{3}{4} + \frac{5}{7} + \frac{1}{4} + \frac{2}{7}} \right) - 2

= \left( {\frac{3}{4} + \frac{1}{4} + \frac{5}{7} + \frac{2}{7}} \right) - 2

= (1 + 1) – 2 = 0

Bài 3:

a) X - \frac{2}{3} = \frac{1}{{15}} + \frac{4}{9}

X - \frac{2}{3} = \frac{{23}}{{45}}

X = \frac{{23}}{{45}} + \frac{2}{3}

X = \frac{{53}}{{45}}

b) X - \frac{4}{6} = \frac{{11}}{{12}} + \frac{3}{4}

X - \frac{4}{6} = \frac{5}{3}

X = \frac{5}{3} + \frac{4}{6}

X = \frac{7}{3}

Bài 4:

Bao thứ hai đựng được số ki-lô-gam gạo là:

\frac{1}{7} + \frac{2}{3} = \frac{{17}}{{21}}(kg gạo)

Bao thứ ba đựng được số ki-lô-gam gạo là:

\frac{{17}}{{21}} + \frac{1}{{12}} = \frac{{25}}{{28}}(kg gạo)

Cả ba bao gạo đựng được số ki-lô-gam gạo là:

\frac{1}{7} + \frac{{17}}{{21}} + \frac{{25}}{{28}} = \frac{{155}}{{84}}(kg gạo)

Đáp số: \frac{{155}}{{84}}kg gạo

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
14 5.640
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm