Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 27

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 27 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 27 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về phân số, hình thoi, tính diện tích hình thoi. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 1

Kết quả của phép tính Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4là:…

Câu 2

Kết quả của phép tính Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4được viết dưới dạng phân số tối giản là:…

Câu 3

Biết: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Vậy y = …

Câu 4

Diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo lần lượt là 16cm và 10cm là ...cm2.

Câu 5

Cho hình thoi ABCD. Biết AC = 24cm và độ dài đường chéo BD bằng 2/3 độ dài đường chéo AC. Diện tích hình thoi ABCD là: ………..cm2

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 6

Kết quả của phép tính Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4được viết dưới dạng phân số tối giản là:…

Câu 7

Biết:

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Số tự nhiên x = …

Câu 8

Một hình thoi có diện tích 5/3 m2. Biết độ dài của đường chéo thứ nhất là 25/2 dm. Độ dài đường chéo thứ hai là: ...m

Câu 9

Cho hình bên được tạo bởi hai hình thoi như nhau có độ dài hai đường chéo là 8cm và 6cm, có phần chung là hình tứ giác MNPQ có diện tích là 6cm2 (như hình vẽ). Diện tích hình bên là: ……cm2

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 10

Số cần điền vào dấu chấm hỏi (?) là:…

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 11

Cho hình chữ nhật ABCD và hình thoi MNPQ (như hình vẽ), biết AB = 6cm, AD = 4cm. Vẽ hình rồi tính diện tích phần tô màu.

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 12

Một vườn hoa hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 17m. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó, biết rằng đường chéo thứ nhất dài hơn đường chéo thứ hai 3m.

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 27 gồm 12 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 4 Phân số chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 253
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm