Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 12

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 12 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 12 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 12

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kết quả của phép tính 352 x (4 + 6) là:

A. 3520B. 3720C. 3840D. 3652

Câu 2: Phép tính nào dưới đây có kết quả khác với phép tính 164 x (15 + 25):

A. 164 x (80 - 40)B. 164 x 15 + 164 x 25
C. 164 x 40D. 164 x (12 + 18)

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X x (12 + 34) = 52 x 12 + 52 x 34 là:

A. 42B. 38C. 46D. 52

Câu 4: Kết quả của phép tính 37 x 36 + 28 là:

A. 1369B. 1358C. 1360D. 1380

Câu 5: Diện tích của hình chữ nhật có chiều rộng bằng 14cm và chiều dài gấp 3 lần chiều rộng là:

A. 546cm2B. 588cm2C. 564cm2D. 592cm2

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện:

a) 628 x 22 + 628 x 34 + 628 x 44

b) 362 x 183 – 362 x 83

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X : 26 – 168 = 278 b) 2831 – X : 47 = 1762

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 274m, chiều rộng kém chiều dài 35m.

a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật đó.

b) Người ta dùng 1/2 diện tích để trồng lúa, biết cứ 1m2 thu hoạch được 2kg thóc. Hỏi trên mảnh đất đó, người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 4: Trung bình cộng của hai số là 2567. Nếu xóa chữ số 4 ở hàng cao nhất của số lớn thì được số bé. Tìm hai số đó, biết số lớn là số có 4 chữ số.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 12

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
ADDCB

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 628 x 22 + 628 x 34 + 628 x 44

= 628 x (22 + 34 + 44)

= 628 x 100 = 62800

b) 362 x 183 – 362 x 83

= 362 x (183 – 83)

= 362 x 100 = 36200

Bài 2:

a) X : 26 – 168 = 278

X : 26 = 278 + 168

X : 26 = 446

X = 446 x 26

X = 11596

b) 2831 – X : 47 = 1762

X : 47 = 2831 – 1762

X : 47 = 1069

X = 1069 x 47

X = 50243

Bài 3:

a) Nửa chu vi hình chữ nhật là:

274 : 2 = 137 (m)

Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là:

(137 – 35) : 2 = 51 (m)

Chiều dài của mảnh đất hình chữ nhật là:

51 + 35 = 86 (m)

Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật là:

51 x 86 = 4386 (m2)

b) Diện tích mảnh đất để trồng lúa là:

4386 : 2 = 2193 (m2)

Số ki-lô-gam thóc người ta thu hoạch được trên thửa ruộng là:

2193 x 2 = 4386 (kg)

Đáp số: a) 4386m2; b) 4386kg thóc

Bài 4:

Tổng của hai số là:

2567 x 2 = 5134

Nếu xóa chữ số 4 ở hàng cao nhất thì ta được số bé nên số lớn hơn số bé 4000 đơn vị

Số lớn là:

(5134 + 4000) : 2 = 4567

Số bé là:

4567 – 4000 = 567

Đáp số: số lớn 4567; số bé 567

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 5.501
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm