Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều - Tuần 5

Phiếu Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều tuần 5 cơ bản

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều - Tuần 5 bao gồm các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, hệ thống kiến thức các dạng Toán lớp 4 sách Cánh Diều có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4 trong tuần vừa qua hiệu quả hơn.

>> Bài trước: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều - Tuần 4

Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Để đo các vật nặng hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn ki-lô-gam, người ta dùng đơn vị nào? (Chọn đáp án đúng nhất)

A. tấnB. tạC. yếnD. tấn, tạ, yến

Câu 2: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3 tạ 16 yến = ….yến là:

A. 46B. 4160C. 4006D. 460

Câu 3: Khi kim giây chạy được một vòng trên mặt đồng hồ qua 60 vạch thì kim phút chạt được:

A. 60 phútB. 6 phútC. 1 phútD. 10 phút

Câu 4: 16 giờ còn được gọi là:

A. 6 giờ chiều

C. 4 giờ sáng

B. 4 giờ chiều

D. 5 giờ chiều

Câu 5: Đổi 2 thế kỉ = ……..

A. 200 nămB. 20 nămC. 2 nămD. 2000 năm

Câu 6: Hãy cho biết: Từ năm 1801 đến năm 1900 thuộc thế kỉ nào?

A. XXB. XIC. IXD. XIX

II. Tự luận

Bài 1: Đổi đơn vị đo:

3 tấn = ………… tạ

14 tạ = ………… yến

21 tấn = …………kg

8 tạ = …………kg

2 tấn 3 tạ = ………… tạ

5 tạ 9 yến = ………… yến

6 tấn 12 tạ = ………….. yến

20 tạ 5kg = …………… kg

Bài 2: Đổi đơn vị:

9 phút = ……….. giây

4 giờ = ……….. phút

120 giây = ………. phút

3 phút 25 giây = ……….. giây

3 thế kỉ = ……... năm

500 năm = ……… thế kỉ

3 thế kỉ 29 năm = ……… năm

2000 năm = ……… thế kỉ

Bài 3: Thực hiện phép tính:

12 tấn + 4 tấn = ……… tấn

5 tạ + 3 yến = ……….. kg

425 tạ - 36 tạ = ……….. tạ

125 yến : 5 = ………… kg

21 giây + 45 giây = …….. giây

74 giây + 46 giây = …... giây = ….. phút

2 phút × 5 = …..… phút

3 phút + 1 phút 34 giây = ………. giây

Bài 4: Để vận chuyển lương thực lên vùng cứu trợ, người ta dùng 2 xe ô tô. Xe thứ nhất chở được 2 tấn 1 yến gạo. Xe thứ hai chở được 30 tạ gạo. Hỏi cả hai xe chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải:

………………………………………………......……………………………………………………...

……………………………………………......………………………………………………………...

……………………………………………......………………………………………………………...

……………………………………………......………………………………………………………...

……………………………………………………......………………………………………………...

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều

(Đáp án có trong file tải)

>> Xem thêm: Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 5 (nâng cao)

>> Bài tiếp theo: Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều - Tuần 6

Ngoài Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh diều - Tuần 5. Các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tham khảo thêm lời giải Toán lớp 4 Cánh DiềuTrắc nghiệm Toán lớp 4 Cánh Diều.

Chia sẻ, đánh giá bài viết
7
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Bài tập cuối tuần Toán lớp 4 Cánh Diều

    Xem thêm