Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 29

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 29 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 29 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Câu 1. Tổng của hai số là 1287. Biết số bé bằng 4/9 số lớn. Số bé là:…….

Câu 2.

Hiệu của hai số là 30. Tỉ số của hai số là 1/4. Số lớn là:………

Câu 3

Hiệu hai số là 36. Tỉ số của hai số đó là 8/5. Số bé là:………..

Câu 4.

Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 15m. Biết rằng chiều rộng 3/4 bằng chiều dài, chu vi thửa ruộng đó ……………m.

Câu 5.

Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Sau 3 năm nữa, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hiện nay mẹ ……………tuổi.

Câu 6.

Số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 72. Nếu số thứ nhất gấp lên 7 lần thì được số thứ hai. Số thứ hai là:…………

Câu 7.

Một hình thoi có hiệu số đo độ dài của hai đường chéo là 12cm. Độ dài đường chéo lớn bằng 5/3 độ dài đường chéo bé. Diện tích hình thoi đó là: …cm2

Câu 8.

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 108m. Diện tích thửa ruộng đó là …. m2, biết chiều rộng bằng 4/5 chiều dài.

Câu 9.

Kho A nhiều hơn kho B là 28 tấn thóc. Nếu kho A nhập thêm 6 tấn thóc nữa thì số thóc kho A bằng số thóc kho B. Lúc đầu kho B có…tấn thóc.

Câu 10.

Có hai rổ đựng cam, ba rổ đựng quýt với số quả cam và quả quýt có trong năm rổ là: 60; 45; 75; 65; 55. Không cho biết rổ nào đựng cam, rổ nào đựng quýt. Chỉ biết rằng số quả quýt gấp hai lần số quả cam.Tổng số quả cam có là:............

Câu 11.

Mẹ sinh con năm mẹ 24 tuổi. Hiện nay, tuổi con bằng 1/4 tuổi mẹ. Tìm tuổi mỗi người hiện nay.

Câu 12.

Cho phân số 51/78. Nếu cùng bớt ở tử số và mẫu số đi cùng một số tự nhiên a ta được phân số mới có giá trị bằng 5/8. Tìm số tự nhiên a .

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 29 gồm 12 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 5 Tỉ số - một số bài toán liên quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
15 762
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm