Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 16

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 16 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 16 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 16

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm (9026 – 492)….. 34 = 251 là:

A. : B. + C. - D. x

Câu 2: Chiều dài của hình chữ nhật có diện tích tích bằng diện tích của hình vuông có cạnh bằng 32cm và chiều rộng bằng 16cm là:

A. 64cm B. 72cm C. 78cm D. 80cm

Câu 3: Giá trị của X thỏa mãn X x 29 – 829 = 2651 là:

A. X = 100 B. X = 110 C. X = 120 D. X =130

Câu 4: Một phép chia có số bị chia bằng 6823, số chia bằng 141. Số dư của phép chia này là:

A. 55 B. 62 C. 52 D. 73

Câu 5: Người ta chia đều 20kg đường vào 250 gói. Hỏi 148 gói đường như vậy sẽ nặng bao nhiêu gam?

A.11480g  B. 11840g C. 12930g D. 12040g

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 283 + 183 x 348 + 366 x 289

b) 4792 : 192 – 3832 : 192

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X + 2792 = 2839 + 2492  b) 91783 – X = 8392 + 2893
c) X – 1830 = 178 x 278 d) 8178 – X = 19604 : 754 

Bài 3: Một nhà máy gồm hai đội sản xuất. Đội thứ nhất gồm 95 công nhân, mỗi ngày mỗi công nhân làm được 110 sản phẩm. Đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ nhất 28 công nhân, và mỗi ngày mỗi công nhân làm được ít hơn đội thứ nhất 14 sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm nhà máy làm được trong 1 tháng biết 1 tháng nhà máy hoạt động 26 ngày.

Bài 4: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi bằng 960m và chiều dài hơn chiều rộng 184m. Người ta trồng cây xanh ở khu đất đó. Biết rằng cứ 16m2 sẽ trồng 4 cây xanh. Tính số cây xanh trồng được trên khu đất hình chữ nhật đó.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 16

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A C A A

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 283 + 183 x 348 + 366 x 289

= 283 + 183 x 348 + 183 x 2 x 289

= 283 + 183 x 348 + 183 x 578

= 283 + 183 x (348 + 578)

= 283 + 183 x 926

= 283 + 169458

= 169741

b) 4792 : 192 – 3832 : 192

= (4792 – 3832) : 192

= 960 : 192

= 5

Bài 2:

a) X + 2792 = 2839 + 2492

X + 2792 = 5331

X = 5331 – 2792

X = 2539

b) 91783 – X = 8392 + 2893

91783 – X = 11285

X = 91783 – 11285

X = 80498

c) X – 1830 = 178 x 278

X – 1830 = 49484

X = 49484 + 1830

X = 51314

d) 8178 – X = 19604 : 754

8178 – X = 26

X = 8178 – 26

X = 8152 

Bài 3:

Mỗi ngày đội thứ nhất làm được số sản phẩm là:

110 x 95 = 10450 (sản phẩm)

Số công nhân đội thứ hai có là:

95 + 28 = 123 (công nhân)

Số sản phẩm mỗi công nhân đội thứ hai làm là:

110 – 28 = 82 (sản phẩm)

Mỗi ngày đội thứ hai làm được số sản phẩm là:

82 x 123 = 10086 (sản phẩm)

Mỗi ngày nhà máy làm được số sản phẩm là:

10450 + 10086 = 20536 (sản phẩm)

Trong một tháng, nhà máy làm được số sản phẩm là:

20536 x 26 = 533936 (sản phẩm)

Đáp số: 533936 sản phẩm

Bài 4:

Nửa chu vi của khu đất hình chữ nhật là:

960 : 2 = 480 (m)

Chiều dài của khu đất hình chữ nhật là:

(480 + 184) : 2 = 332 (m)

Chiều rộng của khu đất hình chữ nhật là:

332 – 184 = 148 (m)

Diện tích của khu đất hình chữ nhật là:

332 x 148 = 49136 (m2)

Số cây xanh trồng được trên khu đất hình chữ nhật là:

49136 : 16 x 4 = 12284 (cây)

Đáp số: 12284 cây xanh

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 8.352
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm