Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 9

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 9 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 9 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 9

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Đáp án nào đúng trong các đáp án dưới đây:

A. 368491 > 368728 B. 657183 < 657118
C. 682782 = 628482 D. 782732 > 782613

Câu 2: Số tiếp theo của dãy số 1, 3, 4, 8, 15, 27, 50, … là:

A. 90 B. 103 C. 95 D. 92

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 12 tấn 36 yến + 3kg 17hg = ….g là:

A. 12 363 700 B. 1 236 370 C. 123 637 D. 120 363 700

Câu 4: Trung bình cộng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 1546. Số thứ ba là:

A. 1546 B. 1473 C. 1451 D. 2997

Câu 5: Cho hình vẽ dưới đây. Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau:

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 9

A. Cạnh AB song song với cạnh AF và cạnh CD.

B. Cạnh AB song song với cạnh EF và vuông góc với cạnh AF.

C. Cạnh CD vuông góc với cạnh EF và song song với cạnh DE.

D. Cạnh DE vuông góc với cạnh AF và song song với cạnh EF.

II. Phần tự luận

Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện:

a) 5823 + 8392 + 8498 + 7897

b) 6822 + 3788 + 7921 + 839

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X : 6 + 8928 = 173823  b) 27483 – X x 2 = 8389

Bài 3: Trung bình cộng giữa chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là 7m. Nếu chiều dài bớt đi 6m thì được chiều rộng. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Bài 4: Một cửa hàng nhận được 3 đợt hàng, Đợt thứ nhất có 1800 gói kẹo. Đợt thứ hai có 1600 gói kẹo. Đợt thứ ba ít hơn trung bình cộng của đợt thứ hai và đợt thứ nhất là 260 gói kẹo. Biết cứ 10 gói kẹo sẽ được xếp vào một hộp. Tính số hộp để cửa hàng xếp hết số kẹo.

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 9

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D D A C B

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 5823 + 8392 + 8498 + 7897

= (5823 + 7897) + (8392 + 8498)

= 13720 + 16890

= 30610

b) 6822 + 3788 + 7921 + 839

= (6822 + 3788) + (7921 + 839)

= 10610 + 8760

= 19370

Bài 2:

a) X : 6 + 8928 = 173823

X : 6 = 173823 – 8928

X : 6 = 164900

X = 164900 x 6

X = 989400

b) 27483 – X x 2 = 8389

X x 2 = 27483 – 8389

X x 2 = 19094

X = 19094 : 2

X = 9547

Bài 3:

Tổng độ dài giữa chiều dài và chiều rộng là:

7 x 2 = 14 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

(14 + 6) : 2 = 10 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

10 – 6 = 4 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là:

4 x 10 = 40 (m2)

Đáp số: 40m2

Bài 4:

Trung bình cộng số kẹo đợt thứ nhất và thứ hai là:

(1800 + 1600) : 2 = 1700 (gói kẹo)

Số kẹo đợt thứ ba là:

1700 – 260 = 1440 (gói kẹo)

Tổng số kẹo cả ba đợt là:

1800 + 1600 + 1440 = 4840 (gói kẹo)

Số hộp kẹo xếp được là:

4840 : 10 = 484 (hộp)

Đáp số: 484 hộp kẹo

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
36 7.661
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm