Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 15

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 15 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 15 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 15

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Giá trị của X thỏa mãn 288000 : X – 2783 = 217:

A. X = 85 B. X = 88 C. X = 92 D. X = 96

Câu 2: Số học sinh của một trường học ban đầu xếp thành 12 hàng dọc, mỗi hàng có 50 học sinh. Sau đó số học sinh được xếp thành hàng ngang, mỗi hàng có 30 học sinh. Số hàng ngang xếp được là:

A. 15 hàng B. 20 hàng C. 25 hàng D. 30 hàng

Câu 3: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 2052 : 54 x 174 ….. 3719 + 1738 + 1827 là:

A. > B. < C. = D. +

Câu 4: Diện tích của hình chữ nhật bằng 1665m2. Biết chiều rộng của hình chữ nhật bằng 37m. Chiều dài của hình chữ nhật là:

A. 45m B. 47m C. 51m D. 53m

Câu 5: Cho biểu thức A = 6813 + 8892 – 1382. Số dư của phép chia A : 36 là:

A. 26  B. 12 C. 31 D. 5

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 25 x 16 + 25 x 64 + 50 x 10

b) 3000 : 27 – 1650 : 27

Bài 2: Tìm X, biết:

a) 4416 : X + 52 = 100  b) 10000 – X x 24 = 541 x 16

Bài 3: Một hình chữ nhật có diện tích bằng diện tích của hình vuông có cạnh bằng 60m. Tính chu vi của hình chữ nhật đó biết rằng chiều rộng của hình chữ nhật bằng cạnh của hình vuông có chu vi bằng 180m.

Bài 4: Một cửa hàng có 6 tấn cà phê đựng đều trong các túi, mỗi túi chứa 48kg cà phê. Ngày đầu tiên cửa hàng bán được 25 túi cà phê. Ngày thứ hai bán được số túi cà phê bằng 4/5 ngày thứ nhất. Ngày thứ ba cửa hàng bán được bằng 1/3 tổng số túi cà phê bán được trong ngày thứ hai và ngày thứ nhất. Hỏi sau ba ngày bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cà phê?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 15

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
D B B A C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) 25 x 16 + 25 x 64 + 50 x 10

= 25 x 16 + 25 x 64 + 25 x 2 x 10

= 25 x 16 + 25 x 64 + 25 x 20

= 25 x (16 + 64 + 20)

= 25 x 100

= 2500

b) 3000 : 27 – 1650 : 27

= (3000 – 1650) : 27

= 1350 : 27

= 50

Bài 2:

a) 4416 : X + 52 = 100

4416 : X = 100 – 52

4416 : X = 48

X = 4416 : 48

X = 92

b) 10000 – X x 24 = 541 x 16

10000 – X x 24 = 8656

X x 24 = 10000 – 8656

X x 24 = 1344

X = 1344 : 24 = 56

Bài 3:

Diện tích của hình chữ nhật là:

60 x 60 = 3600 (m2)

Chiều rộng của hình chữ nhật là:

180 : 4 = 45 (m)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

3600 : 45 = 80 (m)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(45 + 80) x 2 = 250 (m)

Đáp số: 250m

Bài 4:

Đổi 6 tấn = 6000kg

Số túi cà phê cửa hàng có là:

6000 : 48 = 125 (túi)

Ngày thứ hai cửa hàng bán được số túi cà phê là:

25 : 5 x 4 = 20 (túi)

Số túi cà phê cửa hàng bán được trong ngày thứ nhất và ngày thứ hai là:

25 + 20 = 45 (túi)

Ngày thứ ba cửa hàng bán được số túi cà phê là:

45 : 3 = 15 (túi)

Số túi cà phê cửa hàng bán được trong cả ba ngày là:

45 + 15 = 60 (túi)

Số túi cà phê cửa hàng còn lại là:

125 – 60 = 65 (túi)

Số ki-lô-gam cà phê cửa hàng còn lại là:

48 x 65 = 3120 (kg)

Đáp số: 3120kg cà phê

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
30 7.705
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm