Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn Toán nâng cao Tuần 24

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán nâng cao lớp 4: Tuần 24 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 24 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 4. Mời các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nâng cao được VnDoc biên soạn, giúp cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Bản quyền thuộc về VnDoc.
Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 24

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây:

A. Muốn trừ hai phân số có cùng mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

B. Muốn trừ hai phân số khác mẫu số, ta trừ tử số của phân số thứ nhất cho tử số của phân số thứ hai và giữ nguyên mẫu số.

C. Muốn cộng hai phân số có cùng mẫu số, ta quy đồng phân số rồi cộng hai tử số với nhau.

D. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số lớn hơn.

Câu 2: Phép cộng phân số không có tính chất nào dưới đây?

A. Tính chất nhân với số 1 B. Tính chất giao hoán
C. Tính chất kết hợp D. Tính chất cộng với số 0

Câu 3: Tính rồi rút gọn tổng \frac{2}{8} + \frac{5}{4} + \frac{4}{{12}} được kết quả là:

A. \frac{{11}}{8} B. \frac{{11}}{4} C. \frac{{11}}{{12}} D. \frac{{11}}{6}

Câu 4: Tính rồi rút gọn tổng \frac{5}{2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{{12}} được kết quả là:

A. \frac{13}{2} B. \frac{13}{6} C. \frac{13}{4} D. \frac{13}{12}

Câu 5: Một vòi nước giờ thứ nhất chảy được \frac{1}{4} bể nước, giờ thứ hai chảy được \frac{5}{7} bể nước. Sau hai giờ vòi nước chảy được số phần của bể nước là:

A. \frac{{27}}{{28}} B. \frac{{15}}{{28}} C. \frac{1}{{28}}  

II. Phần tự luận

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) \frac{1}{2} + \frac{2}{4} - \frac{5}{{16}} b) \left( {\frac{5}{{12}} - \frac{3}{8}} \right) + \left( {\frac{7}{9} - \frac{4}{6}} \right)

Bài 2: Tìm X, biết:

a) X + \frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{4} b) X + \frac{7}{{12}} = \frac{9}{2} + \frac{3}{4} - 1

Bài 3: Khi bể chưa có nước, người ta mở cùng lúc ba vòi nước, trong đó hai vòi chảy vào bể, còn vòi thứ ba rút nước từ bể. Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được \frac{1}{2} bể, vòi thứ hai chảy được \frac{2}{5} bể, vòi thứ ba chảy ra hết \frac{1}{4}bể. Hỏi trong 1 giờ, ba vòi chảy được bao nhiêu phần bể?

Bài 4: Một cửa hàng buổi sáng bán được \frac{1}{{12}} tổng số gạo, buổi chiều bán được nhiều hơn buổi sáng \frac{2}{5} tổng số gạo. Hỏi số gạo còn lại chiếm bao nhiêu phần tổng số gạo?

Đáp án Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 – Tuần 24

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
A A D B A

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) \frac{1}{2} + \frac{2}{4} - \frac{5}{{16}} = \frac{{11}}{{16}} b) \left( {\frac{5}{{12}} - \frac{3}{8}} \right) + \left( {\frac{7}{9} - \frac{4}{6}} \right) = \frac{{11}}{{72}}

Bài 2:

a) X + \frac{2}{3} = 1 - \frac{1}{4}

X + \frac{2}{3} = \frac{3}{4}

X = \frac{3}{4} - \frac{2}{3}

X = \frac{1}{{12}}

b) X + \frac{7}{{12}} = \frac{9}{2} + \frac{3}{4} - 1

X + \frac{7}{{12}} = \frac{{17}}{4}

X = \frac{{17}}{4} - \frac{7}{{12}}

X = \frac{{11}}{3}

Bài 3:

Trong một giờ, hai vòi chảy được số phần bể là:

\frac{1}{2} + \frac{2}{5} = \frac{9}{{10}}(bể)

Trong một giờ, ba vòi chảy được số phần bể là:

\frac{9}{{10}} - \frac{1}{4} = \frac{{13}}{{20}}(bể)

Đáp số: \frac{{13}}{{20}}bể

Bài 4:

Buổi chiều bán được số gạo là:

\frac{1}{{12}} + \frac{2}{5} = \frac{{29}}{{60}}(tổng số gạo)

Cả ngày cửa hàng bán được tổng số gạo là:

\frac{{29}}{{60}} + \frac{1}{{12}} = \frac{{17}}{{30}}(tổng số gạo)

Cửa hàng còn lại số gạo là:

1 - \frac{{17}}{{30}} = \frac{{13}}{{30}}(tổng số gạo)

Đáp số: \frac{{13}}{{30}} tổng số gạo

--------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các em học sinh Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 có lời giải, ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo thêm Tài liệu học tập lớp 4, đề thi học kì 1 lớp 4, đề thi học kì 2 lớp 4,... do VnDoc sưu tầm và tổng hợp để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
17 5.307
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4

Xem thêm